Nieuws
donderdag, 06 okt 2022

“Meer dan 2.000 aanvragen per maand voor premie thuisbatterij, maar amper rendabel”

De Vlaamse overheid kent premies toe voor wie een thuisbatterij plaatst. Maar verschillende experts en consumentenorganisatie Test Aankoop wijzen op het feit dat een thuisbatterij voor heel wat gezinnen niet rendabel is. Uit het antwoord van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang) blijkt dat er in 2022 al 13.207 premieaanvragen werden ingediend. Minister Demir twijfelt eveneens aan de rendabiliteit en kondigt aan na te gaan of een bijsturing van de premie voor het jaar 2023 noodzakelijk is.

De verkoop van thuisbatterijen zit door het verdwijnen van de (virtueel) terugdraaiende teller en de stijgende energieprijzen sinds 2021 in de lift. Met een thuisbatterij kunnen gezinnen met zonnepanelen de zelf opgewekte stroom die ze niet meteen verbruiken opslaan voor later. Maar toch wordt er al geruime tijd gewaarschuwd voor de rendabiliteit van dergelijke installaties: het maximum dat immers met zo’n batterij aan stroom kan worden opgeslagen draait rond één dag verbruik. Test Aankoop berekende dat wie een toestel van tussen de 3.600 en 4.800 euro aanschaft een premie van 1.275 euro krijgt. De maximale premie die men in 2022 kan ontvangen bedraagt 1.725 euro. Maar volgens de consumentenorganisatie zijn, ondanks het premiebeleid, thuisbatterijen financieel nog steeds “financieel niet rendabel”.

“Heel wat gezinnen hebben verkeerde verwachtingen over wat een thuisbatterij hen effectief kan opleveren: het is aan de overheid om hierover duidelijk te communiceren”

In 2021 verlengde de Vlaamse regering de premie voor thuisbatterijen tot 2024 en werd er extra budget voor vrijgemaakt. Uit de cijfers die Janssens opvroeg blijkt dat er tot en met 22 augustus 2022 al 13.207 premieaanvragen werden ingediend. In heel 2021 werden er 18.853 premies aangevraagd. Volgens de minister werden er de laatste 4 maanden gemiddeld zo’n 2.000 aanvragen per maand ingediend en ze verwacht dat dit aantal nog zal stijgen vanaf de maand september tot het einde van het jaar. In 2022 werd reeds 30.623.215 euro aan premies betaald. Er is een totaalbudget voorzien van 58 miljoen euro. “Het is goed dat mensen op zoek gaan naar manieren om zich te wapenen tegen de stijgende energieprijzen”, stelt Janssens. “Maar heel wat gezinnen hebben verkeerde verwachtingen over wat een thuisbatterij hen effectief kan opleveren. Het is aan de overheid om hierover duidelijk te communiceren.”

Er bestaat trouwens al twee jaar een simulator waar gezinnen zelf kunnen berekenen of een thuisbatterij voor hen interessant is of niet. Die simulator werd van 2021 tot eind augustus 2022 al 167.000 keer bezocht. “Het is duidelijk dat mensen hun weg vinden naar die simulator”, aldus Janssens. “Maar toch lijkt dit allesbehalve tot een daling van het aantal aanvragen te leiden. We vragen aan de minister daarom om duidelijker te communiceren over het al dan niet rendabel zijn van een thuisbatterij.” Uit het antwoord van de minister blijkt bovendien dat de minister een bijkomende evaluatie aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) vroeg om na te gaan of de veranderende marktomstandigheden een bijsturing van de premie vereisen voor het jaar 2023. Een beslissing hieromtrent wordt verwacht in het najaar.