Nieuws
vrijdag, 20 jan 2023

“Meer dan ooit tijd om vervolgde christenen bescherming te bieden”

Foto: iStock. “Meer dan ooit tijd om vervolgde christenen bescherming te bieden”

Het Vlaams Belang wil dat er dringend concrete actie ondernomen wordt om de ruim 360 miljoen christenen die wereldwijd vervolgd worden, te beschermen. “Hier moet veel meer aandacht aan besteed worden”, zegt Kamerlid Ellen Samyn, die aankondigt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) erover te zullen ondervragen. “Deze verschrikkelijke vervolgingen moeten stoppen en regeringen in het Midden-Oosten en Afrika moeten daartoe onder druk gezet worden.”

Jaarlijks publiceert de organisatie Open Doors een rapport over christenvervolging. Deze week bleek uit het recentste rapport dat in 2022, verspreid over 76 landen, meer dan 360 miljoen mensen omwille van hun christelijke geloofsovertuiging ‘zwaar vervolgd en gediscrimineerd’ werden. “De afgelopen dertig jaar is de problematiek steeds ernstiger geworden”, aldus Samyn. Ondertussen wordt wereldwijd al één op zeven christenen vervolgd of gediscrimineerd. En vaak zijn ze ook het slachtoffer van extreem geweld.

“Aan woorden alleen hebben de vervolgde christenen niets”

“Er zijn natuurlijk de bekende schurkenstaten als het Iran van de ayatollahs en het Afghanistan van de Taliban, en er is het ‘communistische paradijs’ Noord-Korea, waar alleen al het bezitten van een bijbel zwaar bestraft wordt”, merkt Samyn op, “Maar vooral in Afrika worden er, door een toename van islamitisch extremisme, op steeds grotere schaal christenen verjaagd, gebrutaliseerd of vermoord. In 1993 gebeurde dat in zeven Afrikaanse landen, vandaag zijn dat er al 26.”

Het gebrek aan bescherming van christelijke minderheden, geeft de onderdrukkers en de vervolgers zo goed als vrij spel. “Dat zien we in Afghanistan, Pakistan, Libië, Iran, China en Nigeria, en het lijstje van Open Doors wordt ieder jaar alleen maar langer”, besluit Samyn. “Hoog tijd voor de internationale gemeenschap, maar zeker ook voor de federale regering om wakker te worden. We hebben nood aan concrete financiële of andere maatregelen die de regimes in kwestie onder druk kunnen zetten om de vervolgingen te stoppen. Aan woorden of ‘bezorgdheid’ alleen hebben de vervolgde christenen niets.”