Nieuws
dinsdag, 29 mrt 2022

Meer inspectie nodig in strijd tegen sociale fraude

Het Vlaams Belang vraagt naar aanleiding van de gerechtelijke inval bij koeriersbedrijf PostNL meer middelen voor de Vlaamse sociale inspectie in de strijd tegen sociale fraude. “We mogen niet toestaan dat internationale spelers onze arbeidsregels aan hun laars lappen en zo de arbeidsmarkt verzieken”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot.

Op maandag 28 maart vielen de Vlaamse sociale inspectie en de federale gerechtelijke politie binnen bij drie depots van PostNL. Het koeriersbedrijf wordt ervan verdacht overtredingen tegen de sociale wetgeving te hebben begaan. Bij deze actie werden er negen personen gearresteerd, waaronder de CEO en zijn rechterhand. Zij worden beschuldigd van mensenhandel, leiding te geven aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en verboden terbeschikkingstelling. De inval bij PostNL was al de tweede op enkele maanden tijd. Bij de vorige in november vorig jaar werden er inbreuken vastgesteld rond deeltijdse arbeid, illegale tewerkstelling en zwartwerk.

“Er moeten meer middelen gaan naar sociale inspectie”

“Het is ongehoord dat een internationaal bedrijf via een netwerk van onderaannemers de tewerkstelling van zwartwerkers en illegalen op de Vlaamse arbeidsmarkt faciliteert. Het is niet alleen uitbuiting om illegalen en schijnzelfstandigen aan dumpingprijzen te laten werken, maar het verziekt ook onze economie”, aldus Malfroot. “Al heeft de overheid het natuurlijk wel ergens zelf gezocht. Door een laks migratie- en terugkeerbeleid is het aanbod aan illegale werknemers intussen zo groot dat ze in grote bedrijven actief zijn geworden. Men keek maar al te graag de andere kant uit om het probleem te ontkennen, maar nu loopt het de spuigaten uit en is er geen ontkennen meer aan.”

Het Vlaams Belang, dat eerder al de wantoestanden bij de pakjesdiensten aanklaagde, vraagt om een uitbreiding van de inspectiediensten. “Ook de vakbonden zijn hiervoor vragende partij”, zegt Malfroot. “Onze lokale handelaars en Vlaamse bedrijven, die wel correct werken, mogen niet het slachtoffer worden van deze oneerlijke manier van handel drijven.”

De strijd tegen sociale fraude is nochtans niet makkelijk te voeren omdat de bevoegdheid hierover versnipperd ligt over het federale en het Vlaamse niveau. “De controle op arbeidskaarten en arbeidsvergunningen van buitenlandse werknemers is een bevoegdheid van de Vlaams sociale inspectie”, zegt Malfroot. “Laten we in Vlaanderen doen wat we kunnen, want op het Belgische niveau kunnen we niet wachten.”