Nieuws
zaterdag, 08 jul 2023

Meer middelen nodig voor PUNT.vzw om slachtoffers van seksueel geweld te begeleiden

Foto: iStock. Meer middelen nodig voor PUNT.vzw om slachtoffers van seksueel geweld te begeleiden

PUNT.vzw, de organisatie die werd opgericht naar aanleiding van de gruwelijke verkrachtingsmoord op Julie Van Espen om slachtoffers van seksueel geweld te begeleiden, slaakte vorige maand een noodkreet over haar financiële situatie. Zonder voldoende middelen dreigde de werking van PUNT.vzw in het gedrang te komen. Vlaams parlementslid en Antwerps fractieleider Sam Van Rooy stelde hierover dan ook de nodige vragen in het Vlaams Parlement en op de Antwerpse gemeenteraad. Slachtoffers van seksueel geweld mogen nooit in de steek worden gelaten. De overheid moet daarom garant staan voor de nodige financiële ondersteuning”, aldus Van Rooy.

Het advies- en expertisecentrum PUNT.vzw werd opgericht na de gruwelijke verkrachtingsmoord op Julie Van Espen. De organisatie is er om slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld te helpen. Haar werking is heel breed, gaande van slachtofferondersteuning en sensibilisering tot het organiseren van vormingen. “Het verdwijnen van PUNT.vzw zou ervoor zorgen dat de enige houvast van slachtoffers wordt afgenomen, met mogelijk desastreuze gevolgen”, verduidelijkt het Vlaams Parlementslid.

Van Rooy ijverde in het Vlaams Parlement dan ook voor de nodige financiële ondersteuning voor deze vzw want, zo redeneerde hij: “Het is al erg genoeg dat de beleidsmakers in dit land er niet in slagen levensgevaarlijke verkrachters achter slot en grendel te houden, het zou schandalig zijn dat ze dan ook nog eens de slachtoffers daarvan in de steek laten.” Bevoegd minister Crevits liet weten dat ze op basis van een evaluatie van het hulpaanbod voor slachtoffers van seksueel geweld zou bekijken welke bijsturingen van het beleid nodig zijn. “Bovendien zou ze in overleg gaan over het financiële voorstel dat de vzw op tafel legde”, aldus Van Rooy.

“Het is al erg genoeg dat de beleidsmakers in dit land er niet in slagen levensgevaarlijke verkrachters achter slot en grendel te houden, het zou schandalig zijn dat ze dan ook nog eens de slachtoffers daarvan in de steek laten”

Gezien PUNT.vzw zowel van Vlaanderen als Antwerpen subsidies ontvangt, kaartte Sam Van Rooy deze kwestie ook aan op de Antwerpse gemeenteraad. Bevoegd schepen Van Doesburg antwoordde dat ze de noodkreet van de vzw ter harte neemt. In zijn repliek wees Van Rooy er fijntjes op dat Van Doesburg de nodige financiële middelen voor PUNT.vzw altijd kan gaan halen bij haar collega-N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud, die honderdduizenden euro’s uitdeelt in het buitenland: “Het is hallucinant dat de stad Antwerpen wel geld kan gaan uitdelen in de Marokkaanse bergen, maar dat een vzw die zo’n levensbelangrijke taak vervult in onze eigen samenleving moet smeken om geld”, aldus onze Antwerpse fractieleider.

Het Vlaams Parlementslid betreurt ook dat het huidige aanbod voor slachtoffers van seksueel geweld grove tekortkomingen bevat, met name op het vlak van beschikbaarheid en toegankelijkheid. Tot slot stelde Van Rooy dat hij zal blijven opvolgen of PUNT.vzw jaar na jaar wel voldoende middelen blijft krijgen om alle slachtoffers te helpen. Hij concludeerde evenwel dat voorkomen altijd beter is dan genezen: “Als er één ding is dat de zaak-Julie Van Espen pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat gevaarlijke aanranders en verkrachters dusdanige zware en effectieve celstraffen zouden moeten krijgen, dat ze alleszins geen nieuwe slachtoffers kunnen maken.”