Nieuws
dinsdag, 25 jan 2022

“Meer nettoloon voor ploegen- en nachtarbeiders”

De loonkost in dit land is bij de hoogste in Europa en door de snel stijgende inflatie wordt de concurrentiepositie van bedrijven onder druk gezet. Dat is ook paars-groen ter ore gekomen en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) mocht na lang discussiëren zijn mini-taxshift voorstellen tijdens de begrotingsbesprekingen. “Maar het mocht niets kosten en dus moest er gemarchandeerd worden tussen de regeringspartijen”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Daarvan worden de eerste contouren nu duidelijk.”

Na kritiek in 2019 van het Rekenhof wordt de bestaande gunstige regeling voor de ploegen- en nachtarbeiders aangescherpt door de werkgevers te verplichten om een minimale premie toe te kennen aan ploegen- en nachtarbeiders. “Wij juichen dit toe”, aldus Verreyt. “De arbeiders moeten voor deze arbeid extra verloond worden, maar de regeling die Van Peteghem uitwerkt, wordt verkocht als een loonsverhoging voor de arbeiders terwijl het voor de staatskas een platte besparingsoperatie is die extra belastingen zal opleveren. Nochtans zou deze regering geen nieuwe belastingen opleggen. Een belofte die ze al meermaals heeft gebroken.”

“Ploegen- en nachtarbeiders moeten beloond worden, niet bestraft”

Het aandeel van RSZ en bedrijfsvoorheffing die op deze lonen wordt ingehouden, blijft in vergelijking met onze buurlanden zeer hoog. De regeling in Duitsland is bijvoorbeeld veel gunstiger. Het Vlaams Belang heeft in de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel hangende om op de premie voor ploegen- en nachtarbeid géén RSZ en bedrijfsvoorheffing meer in te houden en deze premie netto uit te betalen aan de arbeiders, net zoals dat in Duitsland grotendeels het geval is. “Arbeiders die hun privéleven opofferen om buiten de ‘normale’ uren aan de slag te gaan moeten hiervoor beloond worden”, vult Kamerlid Ellen Samyn, hoofdindiener van het wetsvoorstel, aan. “Nu worden ze gestraft en houden ze – na aftrek van de belastingen die ze zelf nog betalen – bijna niets meer over van deze premie’.

Vlaams Belang kan met deze oneerlijke situatie niet leven en pleit onomwonden voor het vrijstellen van deze premies van alle belastingen. “Ploegen- en nachtarbeiders moeten hun premie netto in handen krijgen en voor de bedrijven moet deze activiteit betaalbaar blijven”, besluit Samyn. “Ze mogen ook niet in een onmogelijke concurrentiepositie gebracht worden. Want dat zou werkgelegenheid vernietigen.”