Nieuws
vrijdag, 19 apr 2024

Meerderheidspartijen moeten transparant zijn over ‘Iedereen verdient vakantie’

Foto: iStock. Meerderheidspartijen moeten transparant zijn over ‘Iedereen verdient vakantie’

Het Vlaams Belang staat volledig achter het principe van ‘Iedereen verdient vakantie’, een netwerk van sociale organisaties en toeristische partners die vakantie-uitstappen mogelijk maken voor mensen met een beperkt budget of een beperking. “Maar er is veel te weinig transparantie over wie ervan gebruik maakt”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “En net als de meerderheid van de Vlamingen vinden wij dat onze sociale voorzieningen er in de eerste plaats voor onze eigen burgers zijn.”

Het programma ‘Iedereen verdient vakantie’ van de Vlaamse overheid geeft vakantiegangers met een beperkt budget of een beperking via een korting de mogelijkheid om deel te nemen aan daguitstappen en georganiseerde vakanties, en gebruik te maken van vakantieverblijven of groepsverblijven. “In de algemene toelichting heeft men het alleen over ‘Vlamingen’ die van dit programma gebruik maken, maar het is ten zeerste de vraag of het hier niet vooral gaat over mensen die niet over onze nationaliteit beschikken”, aldus Slagmulder, die enkele jaren geleden al tevergeefs probeerde om hierover cijfers te bekomen bij minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Ze weigerde niet alleen de gevraagde informatie te geven, ze vond het zelfs niet aangewezen om het openbaar te maken.”

“Zoals iedereen vakantie verdient, verdient ook iedereen te mogen weten waar zijn of haar belastinggeld naartoe gaat”

Ondertussen hebben de meerderheidspartijen al een amendement in om de persoonsgegevens, de nationaliteit, de geboorteplaats en het geslacht te laten schrappen uit het oorspronkelijk voorstel van decreet aangaande ‘Iedereen verdient vakantie’. “Transparant beleid is anders”, gaat Slagmulder verder. “De gegevens in kwestie zouden niet relevant zijn, maar indien mocht blijken dat het aandeel vreemdelingen dat een beroep doet op het programma in kwestie buitenproportioneel hoog is, dan is dat juist heel relevant voor het beleid. Zoals iedereen vakantie verdient, verdient ook iedereen te mogen weten waar zijn of haar belastinggeld naartoe gaat.”

“Uit een recente peiling in opdracht van Het Laatste Nieuws en VTM kwam ontegensprekelijk naar voren dat een meerderheid van de Vlamingen van oordeel is dat onze sociale voorzieningen er in de eerste plaats voor onze eigen burgers zijn”, merkt Slagmulder tot slot op. “We moeten dus kennis kunnen hebben van die gegevens. Via een amendement heeft het Vlaams Belang dan ook verzocht om deze persoonsgegevens toch op te vragen en te verwerken zoals het oorspronkelijk in het decreet stond.”