Nieuws
dinsdag, 08 feb 2022

“Meerinkomsten via diesel en benzine moeten terug naar bevolking”

De prijzen aan de pomp zijn vandaag eens te meer naar een recordhoogte gestegen. Voor een liter diesel bedraagt de maximumprijs ondertussen 1,850 euro en voor een liter benzine 98 1,837 euro. En het is vooral de overheid die van deze prijsstijgingen profiteert”, zegt volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch. Want niet alleen de taksen, ook de btw-bedragen op diesel en benzine blijven immers stijgen. Op die manier worden tankbeurten voor vele mensen onhaalbaar en onbetaalbaar.”

“Ruim de helft, meer precies 53 procent, van de literprijs aan de pomp bestaat uit taksen”, aldus Vermeersch. “Op onze vraag in het parlement beloofde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) drie maanden geleden een tijdelijke herinvoer van het 'omgekeerde cliquetsysteem', waarbij de bijzondere accijnzen op brandstof juist dalen wanneer de prijs ervan stijgt. Maar zoals te verwachten en te vrezen was, wilden de paars-groene excellenties hier niets van weten.”

“Net als gas en elektriciteit, zijn diesel en benzine een basisrecht en een basisbehoefte”

“Paars-groen ziet vooral de vele honderden miljoenen extra inkomsten die de prijsstijgingen aan de pomp met zich meebrengen”, vervolgt Vermeersch. “Vorige week werd, in het kader van het energieakkoord, door alle regeringsverantwoordelijken verklaard dat alle meerinkomsten van de btw op energie moeten terugvloeien naar de bevolking. Maar de inkomsten op diesel en benzine werden daarbij wijselijk vergeten.”

“De auto is en blijft de melkkoe van de staatskas. De prijzen aan de pomp bestaan nog voor 1/3 uit diesel en benzine zelf, en de rest zijn kosten, bijdrages, accijnzen en BTW”, besluit Vermeersch, die hierover minister Van Peteghem zal ondervragen. “Ook de meerinkomsten wegens de prijsstijgingen aan de pomp moeten worden teruggeven aan de hardwerkende Vlaming die zijn wagen dag na dag nodig heeft om te werken, om de kinderen naar school te brengen of om familie te bezoeken.”