Nieuws
donderdag, 19 mei 2022

Megalomaan energieplan EU: 210 miljard

Woensdag stelde de Europese Commissie haar REPower-EU-plan voor, het plan van de Europese Unie om versneld af te raken van fossiele brandstoffen afkomstig uit Rusland. Eén van de voorstellen betreft de verplichte plaatsing van zonnepanelen op alle nieuwe openbare gebouwen. Het Vlaams Belang reageert kritisch: “Wij zijn uiteraard voorstander van energie-onafhankelijkheid, maar een Vlaamse energie-onafhankelijkheid.”

Tegen 2027 hoopt de EU energie-onafhankelijk te zijn, het zet met REPower EU extra in op hernieuwbare energie. Tegen 2030 moet 40% van de energiemix bestaan uit hernieuwbare energie. Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) reageert kritisch: “Wij zijn uiteraard voorstander van energie-onafhankelijkheid, Vlaamse energie-onafhankelijkheid.” Volgens Vandendriessche moet elk land deze keuze echter zelf maken: “De EU moet geen beleid opleggen en al zeker niet aan een kostprijs van 210 miljard euro. Bovendien heeft elke lidstaat een andere infrastructuur en andere energie-behoeften.”

"Het is niet nuttig van de EU om het gas uit het autoritaire Rusland in te wisselen met gas uit het autoritaire Qatar"

Vandendriessche ziet opnieuw hetzelfde patroon dat opduikt bij elke crisis: “Van elke crisis maakt de EU gebruik om haar macht te vergroten, landen in een keurslijf te dwingen en megalomane plannen op te leggen.”

Aansluitend moeten we volgens Vandendriessche ook rekening houden met het kostenplaatje: “De energiefactuur is al exuberant hoog. Onze eerste prioriteit gaat uit naar het drukken van de stijgende prijzen, pas dan kunnen we het hebben over energie-onafhankelijkheid en klimaatdoelstellingen. Europa zal dus nog steeds gas aankopen, gas dat weliswaar niet uit Rusland komt, maar uit Qatar, Azerbeidzjan, Algerije of de Verenigde Staten. LNG-gas uit de VS (milieu-onvriendelijk schaliegas veelal) is gevoelig duurder, dus dat zal de consument meteen voelen.”

Naast de prijskwestie, wijst Vandendriessche ook op het dubbelzinnige morele aspect: “Willen we werkelijk gas uit het autoritaire Rusland vervangen met dat van het autoritaire en islamistische Qatar?”