Nieuws
dinsdag, 26 jul 2022

Mensenhandel floreert bij lage straffen en open grenzen

Het Vlaams Belang heeft met afkeer kennis genomen van het bericht dat er vijfenvijftig vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel aan het werk waren op een bouwwerf van chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven en er gewetenloos werden uitgebuit. “Deze berichten zullen blijven opduiken en deze wantoestanden zullen blijven bestaan zolang mensenhandel niet passend bestraft wordt”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “Tot vandaag zijn de straffen voor wie menselijke ellende uitbuit voor eigen gewin veel te laag. Bovenal is dé ruggengraat van het zakenmodel van mensensmokkelaars het open-grenzen-beleid. Bescherm de grenzen en je torpedeert de mensenhandel.

“Niet langer geleden dan gisteren werden in de strijd tegen de mensenhandel nog verschillende initiatieven genomen”, aldus Bury, die deel uitmaakt van de bijzondere commissie Mensenhandel. “De Verenigde Naties zijn gestart met hun ‘Blue Heart-campagne’ waarin aandacht voor de technologie in die strijd centraal staat. En minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) lanceerde een centraal meldpunt voor de slachtoffers van mensenhandel.” Maar over het algemeen schiet het beleid fundamenteel te kort.

“In de strijd tegen mensenhandel hebben we geen praatjes nodig maar daadkracht”

“Wij vinden dit meldpunt voor slachtoffers uiteraard een goede zaak, maar hebben toch enige bedenkingen”, vervolgt Bury. “Enerzijds is het naïef te denken dat ieder slachtoffer het zal aandurven hiervan gebruik te maken, en anderzijds hopen we dat Justitie ook daadwerkelijk aan de slag zal gaan met de meldingen en dat het gisteren niet, zoals wel vaker bij Van Quickenborne, louter om het persmomentje te doen was.”

“Zolang het probleem niet fundamenteel wordt aangepakt, zullen zelfs honderd meldpunten geen soelaas bieden”, besluit Bury. “De straffen voor de gewetenloze misdadigers die grof geld verdienen op kap van menselijk leed, liggen veel te laag. In maart heeft het Vlaams Belang dan ook een wetsvoorstel ingediend om deze beduidend te verhogen, tot straffen van in sommige gevallen dertig jaar. En daarnaast hebben initiatieven zoals deze van de Verenigde Naties of van Van Quickenborne geen enkele zin zolang er niets aan de open grenzen wordt gedaan, dan blijft het dweilen met de kraan open.”

Ook wil het Vlaams Belang dat werkgevers die illegalen te werk stellen strenger gestraft worden. Hetzelfde heeft de partij voorgesteld inzake huisjesmelkers die illegalen onderbrengen. Deze plannen en andere stelde de partij gebundeld voor eind vorig jaar in de brochure van ‘Fort Europa’.