Nieuws
donderdag, 25 mei 2023

Mercosur-vrijhandelsakkoord bedreigt onze suikerproducenten, veeteelt en dierenrechten

Het Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen het landbouwluik binnen het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen (Paraguay, Uruguay, Venezuela, Argentinië en Brazilië). De N-VA diende een resolutie in om dit akkoord zo snel mogelijk en zonder heronderhandeling goed te keuren. “Vanuit neoliberaal vrijhandelsdenken wil die partij dit soort verdragen zonder slag of stoot goedkeuren, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Erik Gilissen. “Wij plaatsen echter in deze de terechte bezwaren van onze suiker- en veeteelt voorop.”

Deze week lag de resolutie van de N-VA over het Mercosur-vrijhandelsakkoord ter bespreking voor in de commissie Buitenlandse Zaken. Daarin vraagt de partij de onmiddellijke goedkeuring van het verdrag, zonder heronderhandeling. Het Vlaams Belang verzet zich tegen het landbouwluik van het akkoord, omwille van de bekommernissen van onze eigen landbouwsector. “Zij vrezen namelijk voor hun concurrentiekracht, omdat de strenge Europese milieu- en klimaatnormen die zij moeten handhaven niet voor de Zuid-Amerikaanse import gelden”, vervolgt Gilissen. “Zo betogen onze suiker- en veetelers dat het akkoord een inkomensverlies van 7 miljard zou betekenen voor de sector, terwijl ze nu al onder de leefbare prijs produceren.”

“Dierenwelzijnsnormen gelden misschien bij ons, maar dat is veel minder het geval in Zuid-Amerika”

Eerder hadden Ecolo-Groen en Vooruit al een voorstel ingediend dat het gehele akkoord verwierp, omwille van een gebrek aan mensenrechten-, klimaat-, milieu- en sociale normen. “Wij focussen enkel op bezwaren inzake het landbouwluik van het vrijhandelsakkoord en willen niet het gehele verdrag op de schop”, stelt Gilissen nog. “We zijn dan ook niet tegen vrijhandel op zich, maar die mag niet ten koste van onze eigen duurzame, familiale landbouw gaan. Wij willen ook resoluut kiezen voor lokale voedselproductie, om de soevereiniteit over onze industrie te bewaren.”

Het Vlaams Belang is tevens een diervriendelijke partij en maakt zich daarom ook zorgen over dierenwelzijn in het kader van het Mercosur-akkoord. De partij diende daarom eerder een resolutie in ter verwerping van dit luik van het akkoord. Doorslaggevend hierbij zijn bezwaren rond de concurrentiepositie van onze eigen familiale landbouwsector, milieunormen en dierenrechten. “Dierenwelzijnsnormen gelden misschien bij ons, maar dat is veel minder het geval in Zuid-Amerika”, besluit Gilissen. “De hele Braziliaanse vleesindustrie bereidt zich nu voor om massaal te exporteren naar de EU en dat zal dus aan de andere kant van de oceaan onnoemelijk dierenleed veroorzaken. Omwille van al die bekommernissen kunnen wij de resolutie van de N-VA dus niet goedkeuren en hebben wij ons eigen voorstel ingediend om het landbouwluik van Mercosur te verwerpen”.