Nieuws
donderdag, 01 sep 2022

Met het Vlaams Belang komt er geen indexsprong

Het Vlaams Belang zal onder geen beding een indexsprong steunen. Meer en meer stemmen pleiten ervoor om een indexsprong in te voeren. Dat betekent dat de lonen niet aangepast zouden worden aan de stijgende levensduurte. Werkgeversorganisatie VOKA wil zo een indexsprong in ruil voor een premie om de lonen ‘af te koelen’. VBO en Unizo sloten zich hier woensdag nog maar eens bij aan. “Niet de lonen moeten afgekoeld worden, maar de levensduurte”, reageert Kamerlid Hans Verreyt. “De loonindex is net onze laatste garantie tegen de kreupel makende inflatie.”

VBO-voorzitter Pieter Timmermans en Unizo-topman Danny Van Assche lieten in De Standaard nogmaals een oproep neerschrijven voor een nieuwe indexsprong. Eerder vroeg VOKA al hetzelfde. Volgens Timmermans en de werkgeversorganisaties zal de indexering immers jobs kosten.

“De realiteit spreekt dat alvast tegen, integendeel: de bedrijven komen net fel volk te kort”, reageert Hans Verreyt. “En denkt men dan meer werkkrachten aan te trekken door de lonen te bevriezen? Dat zal natuurlijk voor het omgekeerde effect zorgen.”

“Ja, veel kleine bedrijven verdienen nu bescherming, maar onze werknemers zeker en vast ook”

“We zijn ook niet vergeten wat er met de taxshift en de vermindering van de werkgeversbijdrage onder de vorige regering is gebeurd: geen extra jobs, maar grotere brutowinsten”, vervolgt Verreyt. “Bedrijven nemen immers niet meer mensen aan dan ze nodig hebben, en extra geld gaat dan in dat geval vaker naar boven in plaats van beneden. De brutowinsten van de Belgische bedrijven haalden overigens eerder dit jaar recordhoogtes, niet in het minst omdat heel wat bedrijven de inflatie gebruiken als voorwendsel om hun prijzen flink hoger te zetten dan de inflatie zelf, zo rapporteerde De Tijd enkele maanden geleden.”

“Dus ja, sommige bedrijven verdienen extra bescherming omwille van de waanzinnige energieprijzen en dan in het bijzonder onze kleine bedrijven en kmo’s, maar dat wil niet zeggen dat onze werknemers geen bescherming verdienen”, besluit Verreyt. “Als we de indexering willen temperen, moeten we dat doen door de energiekosten te drukken, niet door een indexsprong. De staat moet nu overbodige kosten - denk aan het teveel aan subsidies, het vette overheidsapparaat, het te grote politieke systeem… - wegsnijden en dit investeren in de bescherming van de koopkracht, ten voordele van onze werknemers én van onze bedrijven. Ook moet er ruimte gemaakt worden voor extra netto uit hetzelfde brutoloon, dit door de belastingvrije som te verhogen.”