Nieuws
dinsdag, 15 mrt 2022

“Met socialistische ministers naar een Grieks scenario”

Deze week hebben socialistische ministers en staatssecretarissen, van beide kanten van de taalgrens, in niet mis te verstane bewoordingen gepleit om 'de Europese economische en budgettaire governance te herzien en het Stabiliteits- en Groeipact om te vormen tot een pact voor solidariteit en veerkracht'. “Het is bijzonder hypocriet dat ze daarbij vooral van leer trekken tegen een begrotingsdiscipline die ze zelf nooit aan de dag hebben gelegd”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Dat is helemaal niet ernstig, gegeven het feit dat de regionale tekorten en schulden, vooral in Wallonië en Brussel, stilaan onhoudbaar worden.”

Onder meer de ministers Frank Vandenbroucke (Vooruit), Meryame Kitir (Vooruit), Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris Thomas Dermine (PS) schreven hierover een opinie in De Tijd. “Ze vermelden daarbij duidelijk hun functie”, stelt Vermeersch vast. “Het is toch wel ongezien dat minister en staatssecretarissen zo de partijcommunicatie gaan voeren. Het is eerder gebruikelijk dat partijvoorzitters en parlementsleden de partijstandpunten brengen in de media.”

“Zonder begrotingsdiscipline, zoals de socialistische excellenties willen, wenkt de afgrond”

“Het leidt alleszins tot een compleet schizofrene situatie in dit land”, aldus Vermeersch. “In Vlaanderen probeert men de tering naar de nering te zetten, probeert men strikte begrotingsregels af te dwingen en pleit men daar ook voor. Wij zien echter compleet het omgekeerde in Wallonië, met de socialistische ministers en staatssecretarissen op kop. Erger nog, naar aanleiding van het Europees Herstelfonds, en de minderinkomsten van 350 miljoen euro voor Wallonië, pleitte Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) eerder dit jaar voor federale solidariteit’. We weten intussen wat die federale solidariteit betekent. Dat betekent meer Vlaams geld voor Waalse uitgaven.”

“Het pleidooi tegen begrotingsdiscipline valt ook totaal niet te rijmen met de waarschuwing van de gouverneur van de Nationale Bank in een interview met De Standaard dat België geen marge heeft als zich een nieuwe economische crisis aandient”, merkt Vermeersch tot slot op. “Volgens de gouverneur mag er niet meer getreuzeld worden om het begrotingstekort en de overheidsschuld af te bouwen en kan je niet zomaar veronderstellen dat de rente laag blijft. Als er geen buffers worden opgebouwd, zullen we over vijf of tien jaar een scenario beleven zoals in Griekenland.”