Nieuws
dinsdag, 12 okt 2021

Migratie: waarom steunt België de oproep tot strengere maatregelen niet?

Op 7 oktober hebben 12 landen de EU opgeroepen tot het nemen van strengere grensmaatregelen tegen illegale migratie, voorafgaand aan de discussie over de hervorming van de Schengengrenscode, dat het gemeenschappelijk EU-reisgebied regelt. De EU “moet het bestaand wettelijke kader aanpassen aan de nieuwe realiteiten” zoals het “instrumentaliseren van illegale migratie”, leest de brief ondertekend door Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Letland, Polen en Slovakije. Voor het Vlaams Belang is het onbegrijpelijk dat de regering dit initiatief niet steunde.

De brief roept ook op tot “beschermingsmechanismen in EU-wetgeving die lidstaten toestaan om snel en proportioneel te handelen tegenover bedreiging, ter beschermen van de eigen nationale veiligheid en de veiligheid van de EU.” Volgens sommige diplomaten is dit voorstel een oproep om “pusbacks te legaliseren.” Een goed idee, aldus Europarlementslid Tom Vandendriessche. “Andere landen begrijpen het belang van maatregelen om ons continent te beschermen, maar de huidige regering laat de grenzen liever openstaan. Om controles aan de binnengrenzen te vermijden, moeten we de buitengrenzen net beter verdedigen, inclusief pushbacks.

“Terwijl andere landen proberen migratie tegen te gaan, blijkt onze eigen regering enkel begaan met voorstellen die de migratie moeten bevorderen”

Verder pleit het voorstel ook voor een sterkere, fysieke grensbescherming. “Fysieke barrières blijken een effectieve grensbeschermingsmaatregel tegen migratie te zijn, die de hele EU kan dienen.”, stelt de brief. “Deze legitieme maatregel zou dan moeten gefinancierd worden binnen het EU-budget.”

Voor Vlaams Belang is het duidelijk dat er dus zeker politieke wil is om de grenzen beter te beschermen. “Ook Frankrijk voerde reeds controles in aan de gemeenschappelijke grens met ons land. De federale regering tekende het voorstel echter niet“, besluit Vandendriessche. “Het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) faalt totaal.”