Nieuws
dinsdag, 29 dec 2020

Militairen in OVG hebben recht op zekerheid over veteranenstatuut

Het Vlaams Belang meent dat de militairen die instaan voor de veiligheid op ons nationaal grondgebied, dus niet enkel in buitenlandse missies, ook recht hebben op een veteranenstatuut. De militairen die actief zijn binnen Operation Vigilant Guardian (OVG), een beveiligingsoperatie om terreurgevoelige locaties te beschermen, zijn immers niet zeker van hun recht op dit statuut.

Uit cijfergegevens die Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in verband met het aantal aanvragen voor het veteranenstatuut, bleek dat er 37.320 militairen potentieel recht hebben op dit statuut, maar dat slechts 18.946 het effectief verkregen hebben. Tussen 2015 en 2020 zijn 2.857 aanvragen ingediend waarvoor de titel van veteraan is toegekend. “Er gaapt dus een brede kloof tussen het aantal potentiële rechthebbende militairen en het aantal militairen die effectief het statuut van veteraan verkregen”, aldus Ponthier.

“Bizar dat Defensie OVG nog steeds niet goedkeurde in verband met het veteranenstatuut, die operatie loopt al een hele tijd.”

Dit zou deels te verklaren zijn door het feit dat een aantal militairen de eretitel zelf niet aanvragen, maar ook door het uitblijven van de erkenning door Defensie van recente buitenlandse missies en OVG, als missies waarvoor men het veteranenstatuut kan krijgen. Om een aanvraag te kunnen indienen, moeten militairen immers deelgenomen hebben aan binnenlandse of buitenlandse missies die erkend zijn door de minister. “Dedonder heeft nog niet besloten of OVG recht geeft op het statuut van veteraan”, aldus nog Ponthier.

“Militairen in OVG moeten evenveel recht hebben op het veteranenstatuut”, vervolgt Ponthier. “Het is een raadsel waarom onder meer deze operatie nog steeds niet erkend is om in aanmerking te komen voor het statuut. Militairen in OVG riskeren evenveel als veel militairen die in het buitenland opereren.” Het Vlaams Belang vindt het niet meer dan logisch dat ook in dit verband een gelijktrekking gebeurt voor de militairen van OVG ten opzichte van buitenlandse missies, aangezien dit ook in de verzekeringsproblematiek is gebeurd. Dit laatste was trouwens een aanbeveling aan de regering die door Vlaams Belang zelf is geformuleerd en waaraan ondertussen eindelijk gehoor gegeven werd.