Nieuws
dinsdag, 21 nov 2023

Minister Lalieux moet personen met handicap eerlijke kans op arbeidsmarkt geven

Foto: iStock. Minister Lalieux moet personen met handicap eerlijke kans op arbeidsmarkt geven

In de Kamercommissie Sociale Zaken ondervroeg Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) minister Karine Lalieux (PS) over de dramatisch lage werkzaamheidsgraad van personen met een handicap. Het Vlaams Belang was echter niet gerustgesteld door het antwoord en diende een motie in om de regering op te roepen eindelijk actie te ondernemen. “Verschillende onderzoeken tonen de positieve effecten van tewerkstelling aan”, zegt Samyn. Zowel voor het welzijn van de persoon zelf, als voor de samenleving. Het is onrechtvaardig om personen met een handicap hun kansen op de arbeidsmarkt te ontzeggen.”

De federale regering behaalt niet eens de helft van de 3 procent tewerkstellingsdoelstelling van personen met een handicap die ze zich nota bene zélf heeft opgelegd. “En dat percentage is alleen maar bergaf gegaan sinds het aantreden van de Vivaldi-kliek”, aldus Samyn. “Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) scoort het slechtst, met een dramatische 0,45 procent. Hoe hypocriet dat haar partij nu een resolutie indient om de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen. Ze zitten al meer dan 15 jaar onafgebroken in de federale regering. 

“Schaf de prijs van de arbeid integraal af en maak openbaar vervoer toegankelijk voor personen met een handicap”

Cijfers van de UGent tonen aan dat het verschil in werkzaamheidsgraad tussen mensen zonder en met beperking maar liefst 38 procent bedraagt in dit land”. Het op één na slechtste resultaat van de Europese Unie”, vervolgt Samyn, die minister Lalieux herhaaldelijk met de neus op de feiten drukte. “Maar de minister weigerde steeds actie te ondernemen.” 

Daarop diende het Vlaams Belang-Kamerlid een motie in, met daarin verschillende noodzakelijke maatregelen. Ten eerste is het afschaffen van de ‘kost van arbeid’, meer bepaald voor de inkomensvervangende tegemoetkoming essentieel. “Deze groep verliest deze tegemoetkoming wanneer ze meer dan een derde verdienen van wat iemand zonder handicap zou verdienen.” Verder zijn ook een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer en aanpassingen van de algemene infrastructuur onontbeerlijk om personen met een handicap de kansen te geven die ze verdienen. “We stellen zelfs vast dat bij de bouw of renovatie van overheidsgebouwen de toegankelijkheidsnormen gewoonweg worden genegeerd. Dat moet dringend stoppen.” 

“Voor het Vlaams Belang mogen mensen met een beperking niet worden uitgesloten van de arbeidsmarkt”, concludeert Samyn. “Deze mensen hebben zonder meer recht op een eerlijke kans. Het vergt gewoon een kleine inspanning van de regering om hen die ook daadwerkelijk te gunnen.”