Nieuws
zaterdag, 13 nov 2021

“Mondmaskerplicht voor kinderen buiten alle proportie”

Het Vlaams Belang verzet zich ten stelligste tegen de mondmaskerplicht die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorstelt voor kinderen vanaf negen jaar. “Een ondoordachte, weinig nuttige en volslagen disproportionele beslissing”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “ “Blijkbaar mogen zelfs onze kinderen niet gespaard worden van het paars-groene ‘rijk der vrijheid’. Want dat rijk was ons allen, mits een vaccinatiegraad zoals die in Vlaanderen bestaat, toch beloofd.”

“Met Vandenbroucke dreigt voor de bevolking, die hem niet verkozen heeft en die dit in de toekomst wellicht ook niet snel zal doen, de remedie erger te worden dan de kwaal”, aldus Sneppe. “Nu wil hij de kinderen vanaf het derde leerjaar zeven uur per dag een masker opzetten. Uitgerekend een leeftijdscategorie die slechts uiterst zelden ernstig ziek wordt van het coronavirus.”

“Nu de vaccinatiegraad zo hoog ligt, gaat Vandenbroucke strenger dan ooit zijn voor de kinderen, begrijpe wie kan”

“Zou Vandenbroucke al even hebben stilgestaan bij de psychologische impact die een dergelijke beslissing op jonge kinderen kan hebben?”, vraag Sneppe zich af. “En voor de ontwikkeling en vooral de spraakontwikkeling is het ronduit nefast.” Het Vlaams Belang sluit zich dan ook aan bij de kritiek op het voorstel, zoals die ondertussen door onder meer Vlaams minister voor Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) werden geformuleerd.

“Bijna 95 procent van de volwassen Vlamingen heeft zich laten vaccineren. In plaats van de vrijheid kregen ze van de regering die een minderheid van de Vlamingen vertegenwoordigt en van de minister van Volksgezondheid die geen enkele Vlaming vertegenwoordigt een pasjesmaatschappij vol controle en verklikking, en gaven ze op grond van een onbestaande noodsituatie hun rechten en vrijheden af”, besluit Sneppe. “Maar dat is voor de oud-trotskist Vandenbroucke duidelijk nog niet voldoende, getuige daarvan de aanval die hij nu op de kinderen inzet.”