Persberichten
donderdag, 07 apr 2022

Moskeeën zullen niet vier jaar moeten wachten om erkend te worden

Van de 78 moskeeën die een erkenningsaanvraag indienden, zal er geen enkele vier jaar moeten wachten om erkend te worden. Dat blijkt uit de antwoorden van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op een reeks parlementaire vragen van Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang). Bovendien wordt bijna één op drie van de aanvragers vanuit het buitenland aangestuurd. “Dit doet vragen rijzen in hoeverre de minister het wel meent met zijn gepropageerde aanpak van de ‘buitenlandse invloed’ in moskeeën”, zegt Janssens. “Daarnaast mag de Moslimexecutieve zijn bevoegdheden als indiener van de erkenningsdossiers gewoon verder blijven uitoefenen, alsof er geen vuiltje aan de lucht is.”

In oktober vorig jaar keurde het Vlaams Parlement het nieuwe eredienstendecreet goed dat de alomtegenwoordige buitenlandse invloeden in de moskeeën zou moeten counteren. Dit kwam er na enkele negatieve rapporten van de Staatsveiligheid die de Turkse Diyanet-moskeeën bestempelden als ‘delange arm van Erdogan in Vlaanderen’” en “instrumenten van polarisering”. In het nieuwe eredienstendecreet staat dat een moskee of een kerk alvorens erkend te kunnen worden eerst een vierjarige wachtperiode moet doorlopen. Dit was de eerste en belangrijkste aanbeveling van de commissie onder leiding van professor Torfs en werd essentieel geacht om vooral moskeeën grondig te kunnen screenen.

De verkorte procedure wordt de standaardregel voor de moskeeën

Uit het antwoord van minister Somers blijkt dat van al de gebedshuizen die een erkenningsaanvraag indienden (78 moskeeën en 22 protestantse en orthodoxe kerken) geen enkele (!) een wachtperiode van vier jaar moet doorlopen. “Ze kunnen allemaal een beroep doen op de verkorte procedure van een jaar, die als uitzondering werd ingevoerd”, zegt Janssens. “Dit is toch absurd. De regering schreeuwt van de daken dat er een strenger beleid wordt gevoerd – met een vierjarige wachttijd als opvallende maatregel – maar uiteindelijk helpt Somers alle moskeeën aan een versnelde erkenning zonder dat ze de wachtperiode moeten doorlopen.”

Het belangrijkste opzet van het nieuwe decreet was het “tegengaan van de buitenlandse invloed in moskeeën”. Toch blijkt dat meer dan een kwart (20 van de 78) van de moskeeën die een aanvraag indienden, behoren tot Diyanet en vijf tot Milli Görüs. “Diyanet is een Turks overheidsorgaan, dat de Turkse staatsislam organiseert en rechtstreeks wordt aangestuurd vanuit Turkije”, zegt Janssens. “Milli Görüs is een Turkse fundamentalistische beweging met hoofdkwartier in Keulen en een bedenkelijke reputatie.

De Moslimexecutieve blijft nog altijd aan de knoppen zitten

Op 18 februari kondigde federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan de erkenning van de Moslimexecutieve – het vertegenwoordigende orgaan van moslims in België – in te trekken, onder meer wegens de “sterke buitenlandse inmenging vanuit Turkije en Marokko”. Ondanks de intrekking van de erkenning van de Moslimexecutieve - door een partijgenoot nota bene - stelt minister Somers nu dat de Executieve de erkenningsprocedure gewoon verder mag leiden. “Hiermee zijn we dus in de absurde situatie beland dat een instantie die wordt bestempeld als een ‘agent van buitenlandse regimes’ mee moet instaan voor de uitvoering van een wetgeving die net dient om de invloed van deze buitenlandse regimes tegen te gaan”, aldus Janssens.

“Uit alles blijkt dat de aangekondigde strengere aanpak van moskeeën die onder buitenlandse invloed staan een lege doos is en dat appeasement de regel blijft”, zegt Janssens. “Somers wil de buitenlandse invloed helemaal niet stoppen, maar enkel die indruk wekken.” Janssens is van plan om minister Somers hierover te interpelleren en hoopt de steun van N-VA te krijgen om er mee op toe te zien dat de aangekondigde en noodzakelijke strengere aanpak van de buitenlandse invloed in moskeeën alsnog effectief gerealiseerd wordt.

“Voor het Vlaams Belang is het in elk geval onaanvaardbaar dat ook in de toekomst moskeeën erkend en gefinancierd worden die aangestuurd worden door het Erdogan-regime”, besluit Janssens. “Op deze manier versterkt de regering de invloed van Erdogan-Turkije in Vlaanderen en zorgt ze ervoor dat de integratie gesaboteerd wordt op kosten van de belastingbetaler. Diyanet moet hier ongewenst verklaard worden en verboden, niet gesubsidieerd.”