Nieuws
donderdag, 24 mrt 2022

“Moslimbroeders vormen een reëel gevaar”

Uit een voor de paars-groene regering zeer kritisch rapport van het Vast Comité I, het orgaan dat toeziet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, blijkt duidelijk dat de focus op het fenomeen van de beweging van de Moslimbroeders  sterk werd verwaarloosd in het verleden. “De regering en verscheidene verantwoordelijken van de veiligheidsdiensten hebben enkel oog gehad voor de creatie van een rechts-extremistisch probleem”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere“Door misbruik te maken van de affaire Jurgen Conings hadden ze hiertoe de mogelijkheid. En voor de reële gevaren sloten ze daarbij maar al te graag de ogen”, voegt Kamerlid Marijke Dillen daar aan toe.

Zowel de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst ADIV erkennen de dreiging die uitgaat van de Moslimbroeders. “Het betreft een in ons land actieve islamitische politiek-religieuze beweging waartoe verschillende politieke organisaties en partijen uit het Midden-Oosten gerekend worden”, aldus Depoortere. “De beweging in kwestie wil hier op korte termijn voor een klimaat van polarisering en radicalisering zorgen en op lange termijn is het doel onomwonden de islamisering van onze samenleving.”

“Men moet de bevolking beschermen tegen echte gevaren zoals de Moslimbroeders en geen energie steken in ingebeelde rechts-extremistische bedreigingen”

“Uit een door het comité I verrichte analyse met betrekking tot de aanpak van de Moslimbroeders blijkt dat het in ons land ontbreekt aan de nodige afstemming en coördinatie tussen de twee inlichtingendiensten. “Maar het gaat helaas nog verder dan dat”, licht Marijke Dillen toe. “Het Comité I heeft zelfs moeten vaststellen dat hierover niet eens een overleg tussen de inlichtingendiensten en hun partners, zoals de federale politie, bestaat.”

“We kunnen ons dan ook volledig vinden in het voorstel van het Comité I om dit jaar een actieplan rondom de Moslimbroeders op te maken”, besluit Depoortere. “De staatsveiligheid moet een publieke brochure maken om te waarschuwen voor het dreigende gevaar dat uitgaat van het Moslimbroederschap. En daarnaast moet de magistratuur vanuit Justitie duidelijk gemaakt worden dat islamisering een reële bedreiging inhoudt waar zelfs onze veiligheidsdiensten voor waarschuwen.”