Nieuws
woensdag, 23 dec 2020

Motie die garanties vraagt inzake loonsverhoging zorgpersoneel weggestemd door links

De Vlaamse regering stelde 24 november 2020 in het nieuwe zorgakkoord dat er 412 miljoen euro naar hogere lonen zou gaan voor het Vlaamse zorg- en welzijnspersoneel. Het zorgpersoneel zou gemiddeld 6% meer loon ontvangen, luidde het. Een maatregel waar het Vlaams Belang al lang om vroeg en die vanzelfsprekend ook op de steun kan rekenen van de partij. Minister-president Jan Jambon (N-VA) beloofde echter dat de loonsverhoging al vanaf 1 januari 2021 van kracht zou zijn. Deze aankondiging bleek echter zeer voorbarig. 

Het Vlaamse zorgpersoneel zal de beloofde loonsverhoging op 1 januari immers nog niet op de loonbrief zien staan. De loonsverhoging is immers gekoppeld aan het nieuwe zogenaamde IFIC-statuut. De invoering ervan is zeker voor de publieke sector al allerminst geregeld en de instap gebeurt op vrijwillige basis. Bovendien blijkt uit een interpellatie op 8 december 2020 van Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) dat de beloofde loonsverhoging allicht maximum 6% betreft, en niet gemiddeld 6% zoals aangekondigd

“De werkgevers en werknemers zijn nog aan het onderhandelen en de regering respecteert dit sociaal overleg”, liet minister Beke weten. Als de deadline van januari niet gehaald wordt, zal de loonopslag met terugwerkende kracht alsnog uitbetaald worden, beloofde hij verder. Voor personeel dat niet overstapt naar IFIC zou een andere oplossing gezocht worden. Wanneer de opslag echter effectief uitgevoerd wordt, blijft tot op heden in het ongewisse.

“Onze motie vraagt de regering om te garanderen dat geen enkel zorgpersoneelslid uit de boot valt

Op 10 december 2020 diende het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement een motie in waarin werd aan de regering werd gevraagd te garanderen dat niemand van het zorgpersoneel uit de boot zou vallen bij de toekenning van de beloofde loonsverhoging en dat snel werk zou worden gemaakt van de beloofde toekenning. Deze motie werd helaas weggestemd, niet alleen door de meerderheid, maar ook door spa, Groen en PVDA.  De dag erna bracht links de kwestie echter alsnog ter sprake in het Vlaams Parlement, waarbij sp.a het over “alweer een gebroken belofte" van de regering-Jambon had.

“Nu de vertraging van de loonsverhoging bekritiseren, maar niet willen ingaan op onze motie om garanties inzake de uitbetaling te vragen, is een vreemde spreidstand”, aldus De Reuse. Het Vlaams Belang pleit dan ook opnieuw voor duidelijkheid inzake de timing van de loonsverhoging en vooral dan wanneer deze met terugwerkende kracht zal gerealiseerd worden voor elk personeelslid. De partij kondigt aan de regering hierover te bevragen tot elk zorgpersoneelslid de beloofde loonsverhoging effectief op zijn rekening ziet staan.