Nieuws
maandag, 14 dec 2020

“MYRRHA-onderzoek kernenergie moet middelen krijgen en ingezet worden voor Vlaamse kerncentrales”

Het Vlaams Belang is bezorgd om de toekomst van het MYRRHA-project van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol. In het Vlaams regeerakkoord staat dat Vlaanderen zou bijdragen aan dit project, maar tot op heden werd nog geen expliciete financiële steun aan het kernenergieproject gegeven. Dat blijkt uit het antwoord van minister Crevits op een vraag van Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang). “Wij zien meer dan ooit een toekomst voor kernenergie als de beste garantie voor betaalbare, betrouwbare én propere energie. Dit project moet daaraan bijdragen en verdient dus onze steun.”

MYRRHA staat voor Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications. De MYRRHA-reactor van het SCK in Mol laat toe om langlevend kernafval te onderzoeken. Volgens deskundigen zal het project verder de toxiciteit van het radioactief afval sterk verminderen. De MYRRHA-reactor zal dus een belangrijke rol spelen in transmutatie en het verminderen van de nucleaire afvalberg, maar laat ook toe onze kennis over nucleaire reactoren te vergroten. Tegen 2035 zou een onderzoeksreactor operationeel moeten kunnen zijn. Naast energieproductie zijn er bovendien nog andere domeinen waarvoor dit onderzoek zeer belangrijk is, zoals voor medisch en biotechnologisch onderzoek. 

Om dit te realiseren, is financiële steun nodig. Vlaams Minister van Innovatie en Economie Hilde Crevits (CD&V) doet over deze steun vooralsnog evenwel geen uitspraken en verwijst naar de federale overheid. Het Vlaams Belang wil echter weten in welke grootteorde de financiële steun van Vlaanderen zit, en hoe de verhouding is tussen de Vlaamse bijdrage en de federale bijdrage. 

Sam Van Rooy: Ongeacht de federale beslissing moet dit nucleaire project ook in de toekomst kunnen rekenen op Vlaamse steun”

MYRRHA moet voor het Vlaams Belang dus -ondanks de kernuitstap - een belangrijke rol blijven spelen. We vinden het enorm jammer dat er in Vlaanderen hoogtechnologisch onderzoek wordt gedaan naar veelbelovende nucleaire technologie, terwijl de federale regering van dit land ondertussen beslist dat deze technologie nooit zal worden ingezet”, aldus nog Van Rooy. Er gaat met andere woorden geld naar technologie die alleen of vooral in het buitenland zal worden benut.

Het Vlaams Belang pleit er dan ook voor dat de toekomst van het MYRRHA-project in Vlaanderen zekerheid krijgt met de nodige financiële steun en dat de onderzoeksbevindingen worden benut in Vlaanderen, dat wil zeggen met het perspectief op de bouw van de nieuwste generatie kerncentrales op Vlaams grondgebied.