Nieuws
woensdag, 23 feb 2022

Mystery calls worden aangescherpt: “pestmaatregel wordt erger”

De zogenaamde mystery calls, de praktijktests bij sollicitaties om vermeend discriminerende werkgevers in de val te lokken, zijn tot vandaag zonder resultaat gebleven. Daarom zal paars-groen het controlemechanisme ervan versterken. “Het systeem werkt niet omdat er duidelijk zo goed als geen discriminerende werkgevers te vinden zijn”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Paars-groen zet met dit soort stasipraktijken grote stappen richting een verklikkersmaatschappij.”

“Om wat de mystery calls betreft eindelijk eens een resultaat te kunnen boeken, werkte minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) de juridische belemmeringen weg, zoals dat heet”, aldus Verreyt. “Dat wegwerken van juridische belemmeringen komt echter neer op het van tafel vegen van de strafwet. Zo zullen nepsollicitaties voortaan bijvoorbeeld juridisch niet meer beschouwd kunnen worden als valsheid in geschrifte, hoewel ze uiteraard niets anders zijn dan dat.”

“Mystery calls, met hun identiteitsfraude, valsheid in geschrifte en uitlokking, horen niet thuis in een democratische rechtstaat”

“Dermagne en consoorten gaan er steevast van uit dat sommige bevolkingsgroepen bij aanwervingen gediscrimineerd worden door kwaadaardige werkgevers. Per definitie, want enig bewijs is daarvoor niet voorhanden”, vervolgt Verreyt. “Ik begrijp de frustratie van links dan ook wel, nu de destijds met veel toeters en bellen aangekondigde verklikkersysteem van de mystery calls na jaren nog geen enkel noemenswaardig resultaat hebben opgeleverd.”

“Paars-groen wil helaas nog steeds niet geweten hebben dat er tegen windmolens wordt gevochten”, besluit Verreyt. “In plaats van de enige juiste en voor de hand liggende conclusie te nemen en de onzinnige en nutteloze mystery calls af te schaffen, gaat de regering de duimschroeven nog wat extra aandraaien bij de Vlaamse werkgevers. Alsof die in de arbeidsdeal nog niet genoeg in de steek werden gelaten.”