Persberichten
woensdag, 31 jan 2018

N-VA gooit eigen principes opnieuw overboord en zal Energiepact met kernuitstap niet blokkeren

Het Vlaams Belang stelt vandaag eens te meer vast dat regeringspartij N-VA bereid is al haar principes overboord te gooien voor machtsdeelname. Vandaag laat N-VA immers weten dat ze een Energiepact met kernuitstap niet zal blokkeren en dat het storm lopen tegen het Energiepact van enkele weken geleden er enkel voor de perceptie en het bespelen - zeg maar manipuleren - van de publieke opinie was.

Blijkbaar laten de resultaten van de door de federale overheid zelf bestelde studie “op maat” nu al uitschijnen dat het scenario met kernuitstap tegen 2025 kan lukken en kiezen de meesters van het opportunisme en de machtshonger dus nu al eieren voor hun geld. De verschillende studies van de voorbije maanden en jaren geven nochtans geen eensluidend beeld over de gevolgen van een Belgische energiemix zonder nucleaire productie.

Zo toonden vorige week negen professoren energiewetenschappen in een opiniestuk in “De Tijd” (26.01.2018) nog aan dat het op zijn minst onverstandig is om de bestaande kerncentrales tegen 2025 definitief uit te schakelen en dat enkel een “progressieve“ uitschakeling van nucleaire energie die gelijk oploopt met de noodzakelijke vervanging door gascentrales en een geleidelijke toename van hernieuwbare energie realistisch en geloofwaardig is.

Het verraad van N-VA aan de eigen uitgangspunten kent geen grenzen meer. Enkele weken klonk het nog dat een “Energiepact” met kernuitstap met hen niet zou passeren.  Méér nog: N-VA-voorzitter Bart De Wever trok tijdens het Kerstreces zelfs de slaagkansen van de doelstellingen rond hernieuwbare energie voor 2030 in twijfel: Men heeft niet het beleid gevoerd dat nodig is om die nucleaire capaciteit te kunnen missen. (…) We halen met moeite 10 procent hernieuwbare energie en nu wil men ons doen geloven dat we binnen 12 jaar aan 30 procent zullen zitten. Wie dat gelooft, mag dat geloven.' (De Tijd, 26.12.2017)  Volgens N-VA was er - nu door de Vlaamse Regering de nieuwe grote biomassacentrales werden geschrapt - geen geloofwaardig alternatief voorhanden m.b.t. het behalen van de doelstellingen voor groene stroom.

Voor het Vlaams Belang moeten bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid èn milieuvriendelijke stroom hand in hand gaan. Onze energievoorziening moeten we op een doordachte manier laten sporen met het gewenste toekomstbeeld inzake klimaatbeleid en CO2-vermindering.

Het Vlaams Belang zal zich als enige zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement blijven verzetten tegen een Energiepact met kernuitstap tegen 2025.

Stefaan Sintobin

Vlaams parlementslid

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer