Nieuws
woensdag, 15 feb 2023

N-VA stemt tegen Europese investering in kernenergie

Het Europees Parlement heeft het plan REPowerEU, dat dient om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen, goedgekeurd. De fractie Identiteit en Democratie (ID) diende amendementen in om ook kernenergie toe te voegen aan REPowerEU, maar dit werd door de N-VA weggestemd. “De partij van Bart De Wever beweert dus wel voor kernenergie te zijn, maar als puntje bij paaltje komt, stemt de partij tegen investeringen in kernenergie met Europese middelen”, zegt Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang Tom Vandendriessche.

Het Europese circus is deze week weer in Straatsburg geland. Op de agenda van de plenaire vergadering stond onder meer ‘REPowerEU’. Dat is een plan van de Europese Commissie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, met name uit Rusland, te verminderen en de overgang naar meer groene energie te versnellen. Ook hervormingen en investeringen om het efficiënt gebruik van energie te verbeteren worden erin gesteund. Alle maatregelen van de Europese lidstaten moeten echter worden ingepast in hun bestaande plannen voor het Veerkracht- en Herstelfonds. Dat is het Europese fonds van 750 miljard euro dat de Europese economieën op gang moest trekken na de Covid-19 pandemie. REPowerEU wordt dus gefinancierd met Covid-19 middelen en krijgt een bijkomend budget van 20 miljard euro uit de veiling van emissierechten. België diende ook zo’n herstelplan in, maar zag nog geen cent omdat het de zelf beloofde pensioenhervorming voorlopig zelfs niet rond krijgt.

“Tot grote verbazing stemde de N-VA tegen de bespreking van de amendementen voor nucleaire energie, in tegenstelling tot andere leden van hun eigen fractie”

 De verdeling van de REPowerEU middelen is grotendeels gebaseerd is op de verdeelsleutels binnen het Veerkracht- en Herstelfonds. Bijgevolg speelt REPowerEU meer in op de gevolgen van Covid-19 dan op de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. “Vlaanderen is een nettobetaler aan de Europese Unie”, reageert Vandendriessche. “Ook dit energieplan leidt tot een zoveelste transfer van Noord naar Zuid, terwijl de energiecrisis waarschijnlijk de geïndustrialiseerde, koudere en van gas afhankelijke landen harder zal treffen.”

Het Europees Parlement keurde REPowerEU goed, maar voegde er de strenge regels van de Taxonomie aan toe. “De Taxonomie bepaalt wat groen is en wat niet en maakt van de Europese Unie een halve planeconomie”, waarschuwt Vandendriessche. “Olie en bepaalde soorten koolstofintensief gas en waterstof werden geschrapt, daar waar de Commissie de lidstaten meer ruimte had gelaten om een eigen realistische energiemix te kiezen. Over de properste technologie, kernenergie, wordt bovendien niet gerept.”

Het is opvallend dat REPowerEU niet eens melding maakt van de groenste en veiligste energiebron, namelijk kernenergie. Daarom diende de ID-fractie, waartoe ook het Vlaams Belang behoort, twee amendementen in om kernenergie alsnog toe te voegen aan de REPowerEU plannen. “Tot grote verbazing stemde de N-VA tegen de bespreking van de amendementen voor nucleaire energie, in tegenstelling tot andere leden van hun eigen fractie, de Europese Conservatieven & Hervormers”, reageert Vandendriessche ontgoocheld over de hypocriete houding van de N-VA. “De partij van Bart De Wever beweert dus wel voor kernenergie te zijn, maar als puntje bij paaltje komt, stemt de partij tegen investeringen in kernenergie met Europese middelen.”