Nieuws
donderdag, 02 mei 2024

N-VA stemt voor Vivaldi-klimaatherdenkingsdag

Foto: iStock. N-VA stemt voor Vivaldi-klimaatherdenkingsdag

Het Vlaams Belang stemde als enige partij tegen het invoeren van een nationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de klimaatcrisis. “Dit is puur symboolpolitiek die op geen enkele manier effectief bijdraagt tot een oplossing”, zegt Kamerlid Kurt Ravyts. “Klimaatproblemen los je op door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ons aan te passen aan een veranderend klimaat. Dat een partij als de N-VA hierin mee gaat, toont aan dat ze volledig tot een groenlinkse partij verworden is.”

Dinsdag keurden alle partijen behalve het Vlaams Belang, dus ook de N-VA, in de Kamercommissie Energie en Klimaat een resolutie van Groen goed, waarbij de federale regering wordt verzocht  ‘een nationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de mondiale klimaatcrisis’ in te voeren die jaarlijks op 15 juli zou worden gehouden. “Te beginnen in 2024, dus dit jaar al”, merkt Ravyts op. “En daarmee bereikte deze waanzin een nieuw hoogtepunt.” Het Kamerlid wijst erop dat de Europese Commissie vorig jaar ook al het licht op groen zette voor een Europese herdenkingsdag, nota bene op dezelfde 15de juli.

“Door hulpacties herdenk je slachtoffers”

Het Vlaams Belang vindt het een wereldwijde collectieve verantwoordelijkheid om de klimaatverandering aan te pakken door onder meer het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk aan te verminderen, net als de uitstoot van broeikasgassen. “Het is nodig om samenlevingen aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering”, stelt Ravyts. “Er moet goed worden omgegaan met de gevolgen ervan, en er moet een bewustwording gecreëerd worden om actie te ondernemen en bij te dragen aan een betere toekomst voor onszelf en de komende generaties… Maar dat bereik je niet met een symbolische herdenkingsdag.”

“Toen in de zomer van 2021 Wallonië getroffen werd door vreselijke overstromingen, hebben duizenden Vlamingen hun grote solidariteit betuigd”, merkt Ravyts tot slot op. “En ze hebben met hun hulpacties voor de getroffenen de betreurde slachtoffers iedere dag herdacht. Met daden, niet met een symbolische herdenking.”