Nieuws
vrijdag, 20 mei 2022

N-VA verwerpt voorstel om bevoegdheid Energie te regionaliseren

De Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement heeft afgelopen woensdag in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie op de agenda gezet waarin ervoor wordt gepleit om de bevoegdheid Energie volledig over te hevelen naar de deelstaten. Nog maar enkele maanden geleden had Bart De Wever in de pers ook gepleit voor deze regionaliseringToch stemde de N-VA nu samen met de andere partijen van de meerderheid en de linkse oppositie het voorstel van het Vlaams Belang weg. “In het parlement wegstemmen wat je in de pers stoer bepleit: de N-VA kan dat blijkbaar probleemloos”, reageert Vlaams Parlementslid Sam van Rooy.

Als Vlaams-nationalistische partij is het Vlaams Belang vanzelfsprekend altijd al voorstander geweest van een volledige overheveling van de bevoegdheid Energie - die nu versnipperd is tussen het federale niveau en de gewesten - naar de deelstaten en dus naar Vlaanderen. “Dit zou niet alleen de efficiëntie van het beleid ten goede komen, maar mochten we die bevoegdheid al eerder volledig in handen hebben gehad, hadden we de kernuitstap en alle nefaste gevolgen ervan kunnen voorkomen”, licht Van Rooy het voorstel toe.

“Mochten we de bevoegdheid Energie al eerder volledig in Vlaamse handen hebben gehad, hadden we de kernuitstap en alle nefaste gevolgen ervan kunnen voorkomen”

Ook de N-VA leek de afgelopen maanden dat voorstel erg genegen te zijn. Zo sprak N-VA-voorzitter Bart De Wever in februari nog over een “institutionele atoombom” om alles wat met Energie heeft te maken volledig te regionaliseren naar het Vlaamse niveau. “Voor de camera’s stoere taal spreken, maar in het Vlaams Parlement niet eens de moed hebben om een resolutie goed te keuren die de daad bij het woord voegt: het is al de zoveelste keer dat de N-VA haar eigen Vlaams-nationalistische principes verloochent”, zegt Van Rooy.

Een overheveling van het volledige beleidsdomein Energie naar de deelstaten is volgens het Vlaams Belang essentieel. Volgens de partij is het Vlaamse energiebeleid te veel afhankelijk van de goodwill van het federale niveau. Van Rooy besluit: “Ook al blijven nu tijdelijk twee van de zeven kernreactoren open, dit is ‘too little, too late’. Met de huidige bevoegdheidsversplintering kunnen we in Vlaanderen eenvoudigweg onze energiebevoorrading niet veiligstellen. Vlaanderen wordt immers voortdurend tegengewerkt door de klimaathysterische en antinucleaire federale Vivaldi-regering. Dat maakt het onmogelijk een eigen Vlaamse, realistische koers te varen in het belang van de Vlamingen en met als hoofddoel de torenhoge energiefactuur drastisch te verlagen.”