Nieuws
donderdag, 21 sep 2023

N-VA wil geen strengere voorwaarden voor ontwikkelingshulp

Foto: iStock. N-VA wil geen strengere voorwaarden voor ontwikkelingshulp

Vlaams Belang wil ontwikkelingshulp koppelen aan een terugnameplicht van illegale en criminele migranten.  “Ons voorstel van resolutie lag gisteren ter stemming voor in de commissie Buitenlandse Zaken”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. De meerderheid stemde het weg, maar opmerkelijk was dat de N-VA, die onze standpunten hierover nochtans deelt, zich onthield. Dat mogen ze toch eens uitleggen aan hun kiezers.”

Het Vlaams Belang roept in haar resolutie op tot een fundamentele hervorming van het ontwikkelingsbeleid. “België zou enkel nog aan ontwikkelingssamenwerking doen met de herkomstlanden van de in ons land aanwezige migrantengemeenschappen en er strenge voorwaarden aan verbinden”, aldus Samyn. “Het gaat om controle op de middelen, goed bestuur, terugvordering bij misbruik en verplichting tot samenwerking inzake terugname van illegalen en criminele migranten”, aldus Samyn. Volgens het Kamerlid kan ontwikkelingshulp dan ook als hefboom gebruikt worden tegen de ongebreidelde migratie uit de derde wereld.

“De N-VA is duidelijk een traditionele partij geworden”

Het Vlaams Belang is uiteraard niet verwonderd dat de linkse meerderheid het voorstel wegstemde. De partij is vooral verontwaardigd over het stemgedrag van de N-VA. “Niet alleen onthielden ze zich op het geheel van de tekst, ze stemden specifiek tegen het weghalen van ontwikkelingsgeld uit klimaatfondsen om het te investeren in onderwijs, gezondheidszorg en dergelijke”, vervolgt Samyn, “Het zoveelste bewijs dat N-VA een traditionele partij is geworden die kritiekloos meegaat in de peperdure groene wensdromen.”

Het Vlaams Belang wijst erop dat, ondanks de houding van andere partijen, een fundamentele herziening van het ontwikkelingsbeleid hoogstnodig is. “Ongeachte de miljarden die we al investeerden in die landen blijven de onveiligheid, het islamextremisme, de corruptie en de migratiestromen er aanhouden”, merkt Samyn tot slot op, “Hoog tijd voor een drastische verstrenging dus, want die centen kunnen we beter investeren in onze eigen behoeftigen.”