Nieuws
vrijdag, 24 jun 2022

Na meer dan twintig jaar ‘zwarte lijst’ nog steeds gevaarlijke verkeerspunten

Vlaanderen zal pas in 2024 de laatste punten van de zwarte lijst van gevaarlijke verkeerspunten aangepakt hebben. “Het is beschamend dat meer dan twintig jaar na de opmaak van deze lijst er nog steeds gevaarlijke verkeerspunten zijn”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. “Hier is gewoon geen enkel excuus voor.”

In 2002 stelde de toenmalige Vlaamse regering een lijst op van gevaarlijke verkeerspunten. De ambitieuze doelstelling was toen om op vijf jaar tijd 800 gevaarlijke verkeerspunten veiliger te maken. Hiervoor werd een budget voorzien van een half miljard euro waarmee er voor nieuwe rotondes, verkeerslichten en andere voorrangs­regelingen op kruispunten gezorgd zou worden. Dit zou het dodental op de Vlaamse wegen drastisch moeten doen afnemen. Pas binnen twee jaar, in 2024, zullen volgens planning eindelijk alle 800 punten herwerkt zijn.

“Het kan toch niet zijn dat Vlaanderen meer dan twintig jaar nodig heeft om levensgevaarlijke verkeerspunten aan te pakken?”, zegt Carmen Ryheul. “Van de 23 projecten die nog 'in uitvoering of in voorbereiding' zijn, is er met het kruispunt van de Rijksweg en de Ringlaan in Maasmechelen zelfs één plek die al twintig jaar in de top vijftig van ­gevaarlijkste punten staat.”

“De zwarte verkeerspunten aanpakken, had een topprioriteit moeten zijn van de Vlaamse regering”

Met ‘VisionZero’ had minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, het plan om tot nul verkeersdoden in 2050 te komen. Enkele dagen geleden zei het Rekenhof in een rapport echter dat dit een grote uitdaging zal worden, aangezien Vlaanderen zijn doelstellingen voor het verminderen van het aantal verkeersdoden en zwaargewonden nog nooit behaald heeft.

“Minister Peeters zou er goed aan doen om haar prioriteiten juist te stellen en de zwarte verkeerspunten voor eens en altijd aan te pakken”, besluit Ryheul. “Jammer genoeg geeft ze echter de voorkeur aan het aanleggen van regenboogzebrapaden waarvoor ze elke gemeente die dat wil de financiële middelen verschaft. In plaats van mee te gaan in al deze woke-onzin, zou men op Mobiliteit beter wat gezond verstand gebruiken en effectief iets doen om het dodental op de Vlaamse wegen te verminderen.”