Persberichten
woensdag, 10 apr 2024

Nationaliteit en afkomst moeten aan criminaliteitsstatistieken worden toegevoegd

Het Vlaams Belang wil dat de parameters ‘nationaliteit en afkomst’ aan de criminaliteitsstatistieken worden toegevoegd. “Nu worden die angstvallig verzwegen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). Door erover te zwijgen, probeert men de kiezers en misschien ook zichzelf wijs te maken dat het probleem eenvoudigweg niet bestaat. Maar het is klaar en duidelijk dat het probleem hier niet minder erg is dan in de landen waar deze statistieken niet taboe zijn.”

Uit cijfers die Pas opvroeg bij minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld) blijkt dat onze overbevolkte gevangenissen op 1 januari 2024 11.631 gedetineerden telden en dat 5.181 of 44,54 procent daarvan niet de Belgische nationaliteit bezitten. Een cijfer dat ieder jaar nog stijgt. “Het is een gigantisch aantal, want daarin werden personen met de dubbele nationaliteit of allochtone afkomst niet eens meegerekend. In tegenstelling tot een land zoals Nederland mag in dit land immers geen registratie gebeuren van die gegevens over de herkomst.”

“Om politieke en electorale redenen wordt geen melding gemaakt van de parameters ‘nationaliteit en afkomst’ in de criminaliteitsstatistieken”

“Het spreekt voor zich dat de ruime oververtegenwoordiging van vreemdelingen in onze gevangenissen zich ook zal vertalen in de criminaliteitsstatistieken. Dat zien we in ieder land waar deze gegevens wel worden bijgehouden”, vervolgt Pas, die verwijst naar de berichten vandaag in de media over het aantal misdrijven en overtredingen in Duitsland. “Daar heeft dat aantal het hoogste niveau sinds 2016 bereikt. Er werden in 2023 5,9 miljoen overtredingen vastgesteld, een stijging met ruim 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het aandeel buitenlandse verdachten steeg met 17,8 procent, tot ongeveer 923.000. Bij onze Oosterburen hebben die bekendgemaakte statistieken tot gevolg dat de minister van Binnenlandse Zaken zich genoodzaakt voelt buitenlanders die misdaden plegen steeds vaker uit te zetten.”

“In dit land wordt om politieke en electorale redenen geen melding gemaakt van de parameters ‘nationaliteit en afkomst’ in de criminaliteitsstatistieken”, besluit Pas. “Dat is met deze regering zo, maar dat was eveneens zo met de vorige regering. Toen ik voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hierom verzocht was het antwoord heel stellig dat er niet aan etnische profilering werd gedaan… Om een beleid op maat te kunnen voeren is kennis van gegevens noodzakelijk, ook wanneer het om nationaliteit of afkomst gaat. Het Vlaams Belang zal daarom dit taboe doen verdwijnen en aan de statistieken toevoegen.”