Nieuws
vrijdag, 24 feb 2023

Nederlandstaligen schromelijk ondervertegenwoordigd bij NMBS

Foto: iStock. Nederlandstaligen schromelijk ondervertegenwoordigd bij NMBS

Het Vlaams Belang betreurt dat de taalverhoudingen in het personeelsbestand van de NMBS scheefgetrokken zijn. “Nederlandstaligen zijn schromelijk ondervertegenwoordigd”, zegt Kamerlid Frank troosters (Vlaams Belang) die hierover cijfers opvroeg bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Zij maken voor slechts 52,8 procent deel uit van het NMBS -personeel. Meer dan 47 procent is dus Franstalig.”

De bevolking in dit land bestaat uit ongeveer 60 procent Nederlandstaligen en 40 procent Franstaligen. “Het zou niet meer dan logisch zijn deze verhouding terug te kunnen vinden binnen onze overheidsbedrijven”, zegt Troosters. “Maar binnen de NMBS is dat duidelijk niet het geval. Bij de 17.428 personeelsleden die de NMBS eind 2022 in dienst had, valt vooral de lage vertegenwoordiging van Nederlandstaligen op.”

“Aan de wanverhouding verhelpen is geen prioriteit voor Gilkinet”

De oververtegenwoordiging van de Franstaligen binnen het personeelsbestand van de NMBS is volgens het Vlaams Belang geen toevalligheid. “Decennialang kende dit land Franstalige ministers van Mobiliteit en Overheidsbedrijven. Van Melchior Wathelet (cdH), Catherine Fonck (cdH), Jacqueline Galant (MR) en François Bellot (MR) tot de huidige verantwoordelijke minister Georges Gilkinet (Ecolo)”, aldus Troosters. “Gilkinet trekt de lijn van zijn voorgangers resoluut door: het aandeel van de Nederlandstaligen is zelfs nog achteruit gegaan tegenover het voorgaande jaar, toen ze 53 procent van het personeelsbestand uitmaakten.”

Beterschap is volgens Troosters zeker nog niet in zicht. “In 2022 was bijna 48 procent van de 1.326 bijkomende aanwervingen bij de NMBS Franstalig. En binnen het contingent van personeelsleden met contractueel statuut zijn de Franstaligen zelfs in de meerderheid. 53,48 procent van de contractuelen is Franstalig.”

“Van een correcte weerspiegeling van de taalverhoudingen is binnen het personeelskader van de NMBS geen sprake en hieraan verhelpen is duidelijk ook geen prioriteit voor Gilkinet”, besluit Troosters. “Ik zal bij de minister aandringen op onmiddellijke maatregelen om eindelijk een einde te maken aan de aanhoudende wanverhoudingen.”