Nieuws
woensdag, 08 sep 2021

“Net als in Denemarken moeten ook wij onze sociale zekerheid meer afschermen voor migranten”

Het Vlaams Belang roept de federale regering op om een voorbeeld te nemen aan Denemarken. Daar zal men migranten die moeten rekenen op een uitkering verplichten om een voltijdse openbare dienstverlening op te nemen zoals afval ruimen. “Voor het Vlaams Belang is het al langer duidelijk dat onze sociale zekerheid en open grenzen niet samengaan. Dergelijke gezond-verstand-maatregelen zoals in Denemarken zijn een goeie stap richting de gehele afscherming van onze sociale zekerheid en een migratiestop”

De Deense regering - nochtans bemand met socialisten - zal migranten die werkloos zijn en afhankelijk zijn een uitkering verplichten om een voltijdse activiteit op te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om openbare dienstverlening zoals peuken of afval rapen op het strand. De Denen willen hierdoor naar naar eigen zeggen “een nieuwe werklogica invoeren”, want “mensen hebben de plicht bij te dragen en nuttig te zijn”.

“Ook wij moeten de richting Denemarken uit gaan”

“De Belgische paars-groene regering en de socialisten van de zogezegd ‘flinkse’ Conner Rousseau zouden daar beter eens een voorbeeld aan nemen, want Denemarken toont toch nog maar eens hoe het anders kan”, reageert Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang). “Dit zal de sociale zekerheid in het Scandinavische land ontlasten in veel gevallen en in de andere gevallen zal er tenminste een stukje van de overlast die migratie met zich meedraagt, worden hersteld. In beide gevallen een stap vooruit.”

Eerder had Denemarken ook al laten weten dat het het aantal asielaanvragen in het land wil terugbrengen naar nul, omdat de Denen al voldoende asielinspanningen hebben gedaan. En hoewel de asielaanvragen er nog niet op nul liggen, zijn ze reeds drastisch gezakt in aantal, tot onder de 1.000 in de eerste helft van 2021. “Ook wij moeten deze richting opgaan, want ook Vlaanderen is vol”, besluit Van Langenhove. “We moeten stelselmatig naar een migratiestop gaan: de nationaliteitswetgeving moet strenger, we moeten asielopvang in eigen regio organiseren, gezinshereniging moeten we aan banden leggen en de Europese buitengrenzen moeten beschermd worden tegen illegale migratie.”