Nieuws
donderdag, 30 nov 2023

Neutraliteit openbare dienstverlening alweer in gevaar in Brussel

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de motie die Ecolo-Groen in de Anderlechtse gemeenteraad donderdag gaat indienen. De motie wil het dragen van levensbeschouwelijke tekenen voor het gemeentepersoneel achter het loket mogelijk maken, al komt dat in de praktijk vooral neer op het toelaten van de hoofddoek. “Alweer komt de neutraliteit van de openbare dienstverlening in het gedrang in Brussel”, zegt Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in het Brussels Parlement. “Ecolo-Groen valt zo de grondwettelijke neutraliteit van onze samenleving aan, wellicht uit electoraal opportuinisme”.

Onder de noemer ‘komaf maken met discriminatie’ wil schepen voor Gelijke Kansen Nadia Kammachi (Ecolo) het dragen van levensbeschouwelijke symbolen mogelijk maken voor het gemeentepersoneel, ook achter het loket. Volgens haar moet het loket “een afspiegeling zijn van de omringende samenleving”. In de praktijk komt dit vooral neer op het toelaten van de hoofddoek. De schepen in kwestie raadpleegde een werkgroep waar de afschaffing van het verbod op die tekens de voornaamste advies was. 

“Degoutant en onbespreekbaar”, zegt Lootens-Stael. “Onder de noemer ‘diversiteit’ is Ecolo-Groen werkelijk tot alles bereid, ook al moet het grondwettelijk principe van neutraliteit hieraan geloven.” Schepen voor Gelijke Kansen Kammachi (Ecolo) raadpleegde niet eens haar coalitiepartners voordat ze de motie indiende, wat tot grote frustratie leidde binnen de meerderheid. “Belangrijker dan het politiek getouwtrek is de verdoken agenda van Ecolo-Groen, die met zulke initiatieven de polarisatie en de vervreemding in de hand werkt”, aldus Lootens-Stael. “Indien de motie goedgekeurd zou worden, geeft de Anderlechtse gemeenteraad hiermee een totaal verkeerd signaal. Het is niet de gemeente die zich moet aanpassen aan haar burgers, maar de burgers die zich moeten aanpassen aan de grondwettelijke principes van ons land.”

“Indien men levensbeschouwelijke tekenen op de werkvloer wil dragen, zoekt men beter een andere sector dan de publieke dienstverlening”

Het Vlaams Belang pleit voor neutraliteit. “De hoofddoek is een uitgesproken religieus symbool, dat bovendien nog eens vrouwen achterstelt en dat kan niet bij een neutrale overheid”, stelt Lootens-Stael. “Verschillende islamistische activisten zien dit natuurlijk als fantastisch nieuws, vermits zij niets anders willen dan onze neutrale dienstverlening uithollen en hun discriminatoir systeem overal laten doorsijpelen. Zij die dus spreken over een strijd tegen discriminatie of het recht op godsdienstvrijheid slaan de bal volledig mis en zullen net het omgekeerde bereiken.”

Het afgelopen jaar stond het neutraliteitsbeginsel van de openbare dienstverlening al meermaals onder druk in Brussel door de linkse partijen. “In Schaarbeek en Sint-Jans-Molenbeek probeerde men al met een gelijkaardige motie de hoofddoek toe te laten achter het loket”, vervolgt Lootens-Stael. “Daarnaast kwam het neutraliteitsbeginsel bij de MIVB en de gewestelijke overheidsdiensten tijdens deze legislatuur sterk onder druk te staan door de Brusselse regering zelf of via een rechterlijke uitspraak. Zonder duidelijke tegenreacties is het slechts een kwestie van tijd vooraleer de hoofddoek genormaliseerd wordt in Brussel. Verschillende politici effenden al de weg naar een geïslamiseerde samenleving, zoals Hedebouw (PVDA) of Schlitz (Ecolo)”.