Persberichten
donderdag, 01 okt 2020

“Niet mijn regering!”: VB-Kamerleden dagen met bijzondere mondmaskers op bij regeerverklaring

De Vlaams Belang-Kamerfractie heeft zich bij de regeerverklaring deze middag getooid met aangepaste mondmaskers. Op de mondkapjes valt onmiskenbaar ‘niet mijn regering’ te lezen. “Een ondubbelzinnig gebaar van ons onophoudelijk verzet tegen deze anti-Vlaamse regering”.

De pas aangestelde federale regering De Croo is niet zonder kritiek. Zijn paarsgroene ploeg beschikt in Vlaanderen niet over een meerderheid in het parlement, en heel wat ministers en staatssecretarissen kunnen niet bepaald bogen op een noemenswaardig aantal voorkeurstemmen. Er zijn er zelfs zonder één stem. “Maar verkiezingsuitslagen hebben hier blijkbaar geen invloed op regeringsvormingen. Men dient gewoon lang genoeg te wachten, tot de Vlaamse kiezers de verkiezingsresultaten vergeten zijn en verondersteld worden ‘opgelucht’ te zijn dat er eindelijk überhaupt een regering is”, aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

“Onvoorstelbaar met welke minachting 60 procent van de bevolking hier behandeld wordt”, vult fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas aan. “En de geminachte Vlaamse kiezer zal het geweten hebben. Het is immers niet min wat hij in de heel nabije toekomst op zijn bord zal krijgen: één grote linkse nachtmerrie, van klimaattaksen over hogere belastingen tot nog meer migratie… Op elk gebied het omgekeerde van datgene waar op 26 mei 2019 voor gekozen werd”.

Van Grieken over actie tijdens regeerverklaring: “Dit is maar een aperitiefhapje, wgaan deze anti-Vlaamse regering met alle democratische middelen bekampen”

Van Grieken wil het hier uiteraard niet bij laten bij de actie tijdens de regeerverklaring. “We zullen deze anti-Vlaamse regering met alle democratische middelen bekampen, luidt het bij de kopman. En men mag er gif op innemen: verzet tegen deze regering die nooit deze van de Vlamingen zal zijn, zal er komen en zal van blijvende aard zijn! Op straat, op sociale media, in televisiestudio’s en uiteraard ook in de parlementen.”

Deze middag spreekt de nieuwbakken eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) zijn regeringsverklaring uit. “Op de mondmaskertjes die door de Vlaams Belang-fractie gedragen zullen worden, zal duidelijk de tekst niet mijn regering te lezen zijn”, besluit Barbara Pas nog. “Het is misschien nog maar een klein gebaar, maar wel heel goed waarneembaar, en het is slechts een voorproevertje van ons vastberaden verzet tegen deze regering.” Afgelopen zondag organiseerde het Vlaams Belang nog een grootschalige manifestatie waarbij 15.000 aanwezigen tegen deze coalitie protesteerden.