Nieuws
woensdag, 31 jan 2024

Niet verpleegkundigen, maar regeringen falen in het aanbieden van zorg

Foto: iStock. Niet verpleegkundigen, maar regeringen falen in het aanbieden van zorg

Het Vlaams Belang steunt de alarmkreet die de Algemene Unie van verpleegkundigen van België (AUVB) vandaag liet horen over het tekort aan werkkrachten in de sector. “De werkdruk is onhoudbaar geworden”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. En het zal er in de toekomst niet op beteren met het gevoerde beleid. Zo is de degradatie van HBO5-verpleegkundigen tot basisverpleegkundigen onbegrijpelijk. Wij herhalen dan ook ons pleidooi om hen zowel in aanzien als op de werkvloer opnieuw als volwaardige verpleegkundigen te beschouwen.”

Bij de AUVB luidt het dat de veerkracht gebroken is. Vandaag zit meer dan één op de tien verpleegkundigen ziek thuis. “En terwijl die mensen uitvallen, zorgt de vergrijzing ervoor dat het aantal zorgbehoevenden van oudere leeftijd enkel nog toeneemt”, aldus Sneppe. ” Bovendien staan slecht 127.000 van de 208.000 gediplomeerde verpleegkundigen effectief in de praktijk. We moeten inzetten op de instroom én de uitstroom.”

Het hoeft geen betoog dat het personeelstekort rampzalige gevolgen heeft voor de werkdruk van het zorgpersoneel, en bijgevolg ook voor de kwaliteit van de zorg. “Verpleegkundigen ervaren vandaag vooral stress en tijdgebrek”, gaat Sneppe verder. “In die omstandigheden kunnen zij hun job uiteraard niet naar behoren uitoefenen.”

“Met zijn dwaze beslissing over de basisverpleegkundigen maakte Vandenbroucke het probleem nog veel erger”

Voor het Vlaams Belang zijn het niet de verpleegkundigen, maar wel de huidige regeringen die falen om de Vlamingen de hoogstaande gezondheidszorg te bieden die zij verdienen. “Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakte het probleem van het personeelstekort nog een pak erger met zijn kortzichtige beslissing om verpleegkundigen met een graduaatsopleiding te degraderen tot basisverpleegkundigen. Zo mogen zij op de werkvloer minder werk verrichten dan hun collega’s met een bacheloropleiding”, merkt Sneppe op. “Die dwaasheid moet nu worden teruggedraaid.”

“En tot slot kunnen we er ook niet omheen dat de huidige bevoegdheidsversnippering tussen Vlaanderen en de federale overheid een effectief beleid voor de verpleegkundigen in de weg staat”, besluit Sneppe. “Een overheveling van deze bevoegdheden naar Vlaanderen is onontbeerlijk om hen vooruit te helpen.”