Nieuws
donderdag, 08 apr 2021

“Nieuw elektriciteitstarief moet leiden tot lagere factuur voor íedereen”

Volgens het Vlaams Belang zal de invoering van het zogeheten capaciteitstarief - een nieuw elektriciteitstarief dat vooral wordt berekend op basis van het piekverbruik en niet de afgenomen hoeveelheid stroom - vele Vlamingen treffen in hun portemonnee. “Niet alleen tweedeverblijvers en kotstudenten zullen meer moeten betalen voor elektriciteit, ook van alleenstaanden en koppels zonder kinderen zal de factuur aanzienlijk stijgen”, reageert Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang). Ons parlementslid stelde in het Vlaams Parlement dat als er een nieuwe tariefstructuur komt, die moet leiden tot een lagere energiefactuur voor álle Vlamingen.

De VREG kondigde vorig jaar aan dat het capaciteitstarief vanaf 2022 wordt ingevoerd. Dat tarief omvat ongeveer een vijfde van de factuur en zou in de plaats komen van de huidige nettarieven. Ook zou er geen verschil meer zijn tussen dag- en nachttarief. Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) pleit nu echter voor uitstel omdat ze ”denkt dat we er niet klaar voor zijn” en ze al duizenden e-mails heeft ontvangen van “terecht bezorgde mensen” omdat “men het heeft gehad”. Er komt nu een uitstel van zes maanden voor de invoering van het tarief, zo liet de minister weten op vraag van van Rooy.

De VREG heeft zelf berekend dat het capaciteitstarief voor talloze Vlamingen een factuurverhoging zal betekenen”, aldus van Rooy. Demir beaamt de bezorgdheid van het Vlaams Belang en zal nu een simulatie laten uitvoeren waarbij duizend doorsnee gezinnen worden getest om het tarief te evalueren. 

“De VREG moet dit nieuwe elektriciteitstarief herdenken, want het mag niet leiden tot een factuurverhoging voor welke Vlaming ook

Van Rooy vroeg de minister vervolgens of ze met de VREG de uitgestelde uitrol van het nieuwe tarief zal bespreken. Want de VREG moet het capaciteitstarief herdenken”, vervolgde van Rooy. Minister Demir liet weten na de geplande simulatie opnieuw met de VREG aan tafel te zullen gaan zitten zogenaamd om onrechtvaardige situaties te mijden. “Maar tegelijkertijd zegt de minister dat wie het elektriciteitsnet meer belast via een hoog piekverbruik, meer moet betalen”, reageerde van Rooy verontwaardigd. Terwijl we nu al zowat de hoogste elektriciteitsfactuur in Europa hebben, vindt de minister dus blijkbaar dat bepaalde Vlamingen nóg meer moeten betalen.”

Volgens het Vlaams Belang moet het enige doel erin bestaan de elektriciteitsfactuur van álle Vlamingen te verlagen. Minister Demir doet alsof ze kritisch is, maar uiteindelijk holt ze mee met de klimaatreligie en de fanatieke elektrificatiewaanzin, wat ons elektriciteitsnet simpelweg niet aankan, stelt van Rooy. Om dat te omzeilen wil de Vlaamse overheid aan regelneverij doen door een capaciteitstarief in te voeren dat de Vlamingen dwingt om hun elektriciteitsverbruik te spreiden. En als ze dat niet willen of, zoals vaak, niet kunnen, dan zullen ze daarvoor worden gestraft en meer moeten betalen. Van Rooy: Tegen dit degoutante 'rekeningrijden voor elektriciteitsverbruikers' zal het Vlaams Belang zich als enige partij principieel blijven verzetten.