Nieuws
vrijdag, 27 nov 2020

Nieuw factcheckplatform: “Ministerie van Waarheid”

Het Vlaams Belang waarschuwt voor het nieuwe factcheckplatform van de Vlaamse regering. Hoewel de vrijheid van meningsuiting één van de basisbeginselen is van de Westerse basisdemocratie staat ze hoe langer hoe meer onder druk. Techreuzen als Facebook, Twitter, maar ook de Europese Unie en zelfs de Vlaamse regering, zetten stappen om de ongebreidelde ‘freedom of speech’ aan banden te leggen. Lid van de mediacommissie en Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) vreest dan ook voor de oprichting van een soort Orwelliaans ‘Ministerie van de Waarheid’ dat zal bepalen wat ‘juist’ nieuws is en wat ‘fout’ nieuws of 'fake' news is.

Zo pakte mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) deze week uit met een nieuw offensief tegen het verspreiden van zogenaamd ‘fake news’, waarbij 29 miljoen op tafel wordt gelegd. Via een sectorbreed ‘factcheckplatform’ zouden berichten dan worden gefilterd op ‘het waarheidscriterium’. Hoewel geen zinnig mens voorstander kan zijn van het doelbewust verspreiden van onjuist nieuws, dreigt - onder het voorwendsel van de verwijdering van ‘fake news’ - censuur.

Klaas Slootmans: “Desinformatie is zo oud als de straat en links wil nu gewoon met dit 'anti-fake news' platform via bevriende media populaire rechtse opinies verdacht maken”

Volgens Slootmans zit er achter de machinerie van fake news-bestrijding vooral een politieke agenda en niet zozeer een morele. Desinformatie is zo oud als de politiek zelf. Het bestaat sinds mensenheugenis in al haar verschillende vormen en variaties, gaande van de gekleurde agendasetting over eenzijdige berichtgeving en framing tot het verspreiden van regelrechte leugens. Wie er de vroegere politieke pamfletjes van de drie traditionele partijen op naleest, stelt daar de meest flagrante leugens in vast met als doel politieke tegenstanders te beschadigen. Slechts weinigen maakten daar tot voor kort een probleem van omdat het in hun voordeel speelde. “Maar nu de sociale media de poortwachters van de klassieke media deels hebben uitgeschakeld, waardoor ook de niet-traditionelen en het anti-establishment rechtstreeks met de burger kan communiceren, wil men die communicatie aan banden leggen”, vervolgt Slootmans.  

Het Vlaams Belang pleit voor een écht vrij internet en dus tegen censuur, het blokkeren van websites en het verwijderen van sociale media-accounts. “Ik gruwel van een samenleving waar burgers zich moeten verantwoorden voor hun mening, worden gecensureerd of aan zelfcensuur moeten doen. Een democratie dient te aanvaarden dat pluralisme en diversiteit ook betekent dat er een waaier bestaat aan meningen en inzichten. Die pluriformiteit is net de rijkdom van een democratie. Daar mogen we nooit aan tornen”, besluit Slootmans.