Nieuws
dinsdag, 29 jun 2021

Nieuw Leersteundecreet: “Mooie beloftes, veel vragen rond werkbaarheid”

Het Vlaams Belang staat kritisch tegenover het nieuwe Leersteundecreet – vervanger van het M-decreet – dat tegemoet moet komen aan speciale zorgnoden van leerlingen. Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) is duidelijk: “Er worden in theorie mooie beloftes in gedaan, maar er blijven nog veel vragen bij de concrete uitwerking en hoe realistisch de voornemens van de regering zijn op het terrein”, aldus Beckers. “Daarnaast zullen alle maatregelen op een koude steen vallen als er geen oplossing komt voor de hoge planlast, de financiering en het lerarentekort.”

De Vlaamse regering ruilt het controversiële M-decreet in voor een nieuw Leersteundecreet. In een recent goedgekeurde conceptnota, wordt de toekomst van leerlingen met speciale zorgnoden binnen het gewone onderwijs geschetst. Zo zullen scholen vanaf september 2022 volgens Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) "meer en betere ondersteuning krijgen om dat ook echt te laten lukken”. Beckers is echter kritisch over de plannen: De geest van het M-decreet wordt nog altijd behouden en inclusie wordt als een absoluut inherent doel van het onderwijs geschetst.

“Het M-decreet werkte niet door te hoge verwachtingen rond inclusie waardoor veel leerkrachten afhaakten. De vraag is of dit decreet daarvoor een oplossing zal bieden

Het Vlaams Belang stelt vast dat volgens de inhoud van de huidige nota de klassenraad altijd zal kunnen aangeven wanneer het niet haalbaar is om een leerling op te nemen. “Dat is positief, maar zo’n beslissing moet altijd in overleg met de ouders gebeuren. Wat dan indien de ouders zich niet kunnen vinden in de opinie van de klassenraad?, reageert Beckers. Daarnaast stelt de nota ook dat een school moet kunnen aantonen dat de compenserende maatregelen richting de zorgleerling disproportioneel zouden zijn. “Wat is hier de maatstaf voor? Zullen er richtlijnen voorzien worden en indien ja, hoe strikt?”

Het Vlaams Belang heeft ook nog andere bedenkingen. Betreft de planlast zitten er enkele milderende maatregelen in, maar anderzijds is er ook extra controle van de Onderwijsinspectie voorzien op de leerlingenbegeleiding. Daarnaast wordt grondig bespaard op de pedagogische begeleidingsdiensten, terwijl de nota nochtans stelt dat zij een meer prominente rol dienen te spelen. Het M-decreet heeft de job van leerkracht er bovendien niet aantrekkelijker op gemaakt. Het valt te betwijfelen of dat met dit decreet anders zal zijn”, stelt Beckers.

De vraag die tot slot gesteld moet worden is of de regering voldoende middelen zal voorzien om het buitengewoon onderwijs - dat uitgekleed werd door het M-decreet - opnieuw te versterken. En dit vraagt een stevige investering”, besluit Beckers. We stellen nu immers al vast dat er in het buitengewoon onderwijs in sommige gebieden forse capaciteitstekorten zijn.