Nieuws
vrijdag, 26 apr 2024

Nieuwe begrotingsregels EU leggen klimaatwaanzin op

Deze week heeft het Europees Parlement nieuwe begrotingsregels voor de lidstaten goedgekeurd.  De nieuwe regels houden vooral een wijziging in van de controle van de Europese Commissie op het financieel beleid van de lidstaten. Terwijl het oorspronkelijke kader louter budgettair van aard was en alleen gericht op tekorten en schulden, zullen de nieuwe regels ook gericht zijn op investeringen, hervormingen en de gemeenschappelijke prioriteiten van de EU.

De nieuwe regels betekenen volgens het Vlaams Belang dat de Commissie niet alleen het budgettaire en financiële beheer van een lidstaat zal bepalen, maar ook zijn politieke agenda. “De lidstaten zullen immers hun begroting moeten afstemmen op de linkse agenda van de EU”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. “De klimaatwaanzin zal nog zwaarder wegen op de begroting van de lidstaten. In feite gaat het om een verdere uitholling van de soevereiniteit van de lidstaten.”

Linkse agenda

In een enkele beweging zijn ook de regels voor de buitensporige schuldaflossing gewijzigd, waardoor de Europese Commissie rechtstreeks kan ingrijpen in het begrotingsbeleid van een lidstaat. Daarnaast zien we hier een knieval voor de zuidelijke lidstaten: voor hen geldt een grotere flexibiliteit in het afbouwen van hun schuld. 

“Het Vlaams Belang is voorstander van strenge begrotingsregels”, aldus nog Vandendriessche. “Maar de begroting is de financiële weerspiegeling van beleidskeuzes. En die moeten het belang van de burger dienen, die een beleid electoraal kan afstraffen. Met deze nieuwe regels worden de rollen omgedraaid. Een supranationale instelling, niet gehinderd door enige democratische legitimiteit, beslist welke linkse agenda een lidstaat nog mag uitvoeren. En het zijn de nettobetalers van de Europese Unie, waaronder Vlaanderen, die het gelag mogen betalen. Het is een prioriteit voor een volgende legislatuur om deze regels terug te draaien, in het belang van onze mensen.”