Nieuws
donderdag, 16 jun 2022

Nieuwe eindtermen vernietigd door Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft de nieuwe eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs vernietigd. “Dit is geen goed nieuws voor minister Weyts en de Vlaamse regering”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Gelukkig krijgen de scholen en de koepels genoeg tijd zodat ze niet alles halsoverkop moeten herbekijken.”

Het Vlaamse Parlement keurde vorig jaar de nieuwe eindtermen goed voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De vorige dateerden al uit het midden van de jaren ‘90 en waren dringend aan verandering toe. De Katholieke Onderwijskoepel en de Steinerscholen vinden de nieuwe eindtermen echter te uitgebreid en te gedetailleerd, waardoor volgens hen hun eigen pedagogisch project in gevaar komt. Omwille van de vrijheid van onderwijs beslisten zij daarop om naar het Grondwettelijk Hof te stappen, dat hen nu gelijk heeft gegeven en de eindtermen heeft vernietigd.

“Gelukkig handhaaft het Grondwettelijk Hof de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot en met het schooljaar 2024-2025, zodat scholen en koepels niet halsoverkop alles moeten herbekijken”, zegt Laeremans. “Maar voor minister van Onderwijs Ben Weyts en de Vlaamse regering is dit in elk geval zeer slecht nieuws.”

“De nieuwe eindtermen waren effectief overladen en te gedetailleerd”

Het Vlaams Belang vindt het een spijtige zaak dat de nieuwe eindtermen zijn vernietigd, maar begrijpt de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. “Wij deelden eveneens de kritiek van de overladen en te gedetailleerde eindtermen, die niet zomaar haalbaar zijn in TSO en BSO”, aldus Laeremans.

Het Vlaams Belang vraagt zich af wat er nu zal gebeuren met de praktijkcommissie. “Gaat die nu stoppen of zal ze haar werk mogen voortzetten?”, zegt Laeremans. “Ik zal de minister hier zo snel mogelijk over ondervragen want ik wil weten welke bijsturingen hij nu plant.” Volgens hem hebben scholen in elk geval geen belang bij een rondje zwartepieten. “De concretere eindtermen zijn een nuttig instrument om de kwaliteit weer te verhogen en wij willen vanuit de oppositie gerust kritisch meedenken om ze bij te sturen.”