Nieuws
dinsdag, 14 sep 2021

Nieuwe onderwijs-cao: “Weyts plooit voor vakbonden”

Het Vlaams Belang is tevreden dat het lerarenberoep aantrekkelijker wordt gemaakt via onder meer extralegale voordelen in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Maar de partij vindt het wereldvreemd dat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) 15 miljoen euro uittrekt voor 300 vaksbondsvrijstellingen voor leraren, om extra uren toe te kennen aan vakbondsleden. “Zeker gezien het lerarentekort is leraren uit de klas halen om betaald vakbondsdelegee te spelen totaal absurd”, reageert Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “We hadden van Weyts als lid van een zogezegd liberaal-conservatieve partij meer ruggengraat verwacht tegenover de vakbonden, maar nu geeft hij hun eigenlijk zomaar cadeautjes.”

De nieuwe cao die minister Weyts (N-VA) voorstelt bevat geen loonsverhoging voor leraren, maar wel budget van 15 miljoen euro per jaar voor syndicale vrijstelling. Op die manier kunnen leraren die het lokale onderwijspersoneel vertegenwoordigen in vakbonden worden vrijgesteld van lesgeven voor taken die verbonden zijn aan sociaal overleg. Vandaag moeten hun collega's hiervoor extra shiften doen. In de toekomst zullen scholen die uren behouden en die dus door iemand anders kunnen laten invullen. Het gaat om 1 tot 3 uren per week per school, voor alle vertegenwoordigers samen.

Waarom betalen de vakbonden hun vertegenwoordigers niet zelf?

“Wij moeten toch niet opdraaien voor de kosten zodat vakbondsleden minder les moeten geven?” vraagt Laeremans kritisch. Vakbonden krijgen zo wel meer macht, terwijl het lerarentekort in feite wordt versterkt - omdat geschikte leerkrachten worden gebruikt ter invulling van niet-ingevulde uren die reeds aangeworven leerkrachten niet presteren. “Het is onbegrijpelijk dat 300 leraren ingezet worden en zelfs worden onttrokken uit de arbeidsmarkt, alleen maar om de vakbonden te versterken. Die voorziene 15 miljoen had elders nuttiger ingezet kunnen worden, zoals voor vervangingen in ons noodlijdende buitengewoon onderwijs.”

Verder is het Vlaams Belang wel tevreden dat de baremieke minimumleeftijden geschrapt worden waardoor jonge startende leraren die onder die leeftijd zitten, voortaan meteen kunnen opklimmen in de loonschalen. Er wordt ook een eerste aanzet gegeven tot erkenning van de preventieadviseurs, maar dat gaat pas in binnen een jaar en moet voor ons zo snel mogelijk uitmonden in een volwaardig ambt.