Nieuws
dinsdag, 13 feb 2024

Nieuwe staatsbon is een poging om populariteit van Van Peteghem te vergroten

Foto: Vlaams Belang. Nieuwe staatsbon is een poging om populariteit van Van Peteghem te vergroten

Het Vlaams Belang reageert kritisch op de aankondiging van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) om net voor de verkiezingen van 9 juni nog twee keer een fiscaalvriendelijke staatsbon uit te geven. “Zo kort voor de verkiezingen wil Van Peteghem vooral zijn populariteit vergroten”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Fiscale maatregelen mogen echter niet worden ingezet als politiek instrument, zonder dat de langetermijneffecten worden overwogen.

Vermeersch heeft vooreerst bedenkingen bij de effectiviteit van een volgende staatsbon, omdat de vorige staatsbonuitgifte alleszins haar doel totaal niet heeft bereikt. “De beloofde verhoging van de spaarrente is uitgebleven, waardoor de burgers weinig voordeel hebben gehad van deze maatregel”, aldus het Kamerlid. “Men zal er nu, net als toen, eerder nadeel van hebben. De uitgifte dreigt de beschikbare middelen van de banken te verminderen en dus leningen duurder te maken. Mensen die niet inschrijven op de volgende staatsbons zijn, net als degenen die niet inschreven op de vorige, dus uiteindelijk de dupe van dit beleid.”

“Alle spaarproducten moeten eerlijk worden behandeld”

Een ander belangrijk punt van Vermeersch’ kritiek is de oneerlijkheid van het verlagen van de roerende voorheffing voor slechts één type belegging. "Het is absoluut oneerlijk om de roerende voorheffing te verlagen voor één specifiek type belegging, terwijl andere spaarproducten dit voordeel niet genieten”, benadrukt het Kamerlid. “Dit creëert een ongelijk speelveld voor de verschillende financiële instrumenten.”

Het Vlaams Belang roept op tot een grondige heroverweging van het voorgestelde beleid en vraagt om een breder perspectief waarin alle spaarproducten eerlijk worden behandeld. "De regering moet de gevolgen van haar beslissingen op lange termijn in overweging nemen en vermijden dat politieke belangen primeren en dat de belastingbetaler de eindfactuur betaalt", besluit Vermeersch.