Nieuws
maandag, 27 jun 2022

Nieuwe staatssecretaris: meer van hetzelfde desastreuze beleid!

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het feit dat Nicole De Moor Sammy Mahdi (cd&v) als staatssecretaris voor Asiel en Migratie zal opvolgen. In een reactie spreekt volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) alvast de hoop uit dat aangezien de nieuwe staatssecretaris de kabinetschef van de vorige was, die geen jaar nodig zal hebben om zich in het dossier in te werken. “En belangrijkst van allemaal is dat er nu een echte kentering in het beleid moet komen: we moeten meer illegalen uitzetten en minder vluchtelingen aantrekken en opvangen.”

“Aangezien we op het belangrijke departement Asiel en Migratie nu reeds twee verloren jaren achter de rug hebben, kan de passage van Mahdi op Asiel en Migratie immers niet bepaald een succes worden genoemd”, aldus Van Langenhove. “Hij beloofde kortere procedures, kortere wachtlijsten en meer terugkeer, maar daar is drie keer niets van in huis gekomen.”

“Illegalen moeten eindelijk uitgezet worden, vluchtelingopvang in eigen regio moet de regel worden en crimineel gedrag door asielzoekers moet beantwoord worden met het intrekken van het verblijfsrecht”

“Zowat het enige wat er onder Mahdi op ‘vooruit’ is gegaan, zijn de budgetten voor de asielopvang (tot een ongeziene hoogte van 680 miljoen euro) en niet in het minst de instroom zelf”, vat Van Langenhove samen. In de eerste vijf maanden van dit jaar – voor alle duidelijkheid: nog voor het eigenlijke ‘immigratieseizoen’ van start is gegaan – werden al 13.106 asielaanvragen geregistreerd, waarmee alle records van de afgelopen jaren werden verpulverd. Concreet gaat het om een stijging van maar liefst 19 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019, het laatste pre-coronajaar en meteen ook een piekjaar waarin het hoogste aantal aanvragen werd geregistreerd sinds de historische migratiedijkbreuk van 2015. Bij ongewijzigd beleid wijst alles erop dat we dit jaar de kaap van 30.000 asielaanvragen vlot zullen overschrijden, ongeveer onze volledige opvangcapaciteit.

Hoe men het ook draait of keert: “Wie de cijfers en de feiten op een rijtje zet, kan niet om het feit heen dat het asiel- en migratiebeleid onder Mahdi compleet de soep is ingedraaid.” De cijfers en de feiten tonen evenzeer aan dat de ‘oplossingen’ van deze coalitie geen antwoord bieden op de aanslepende immigratiecrisis, wel integendeel.

Van Langenhove besluit: “Meer nog dan aan een nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is er nood aan een nieuw beleid op het vlak van asiel en migratie. We kijken alvast met spanning uit naar de volgende beleidsnota van de nieuwe staatssecretaris waarin het vaste voornemen wordt uitgesproken – en dito maatregelen vervat zijn – om de massamigratie naar dit land eindelijk een halt toe te roepen. De +200.000 illegalen moeten eindelijk uitgezet worden, vluchtelingopvang in eigen regio moet de regel worden en elk misbruik en crimineel gedrag door asielzoekers moeten beantwoord worden met het intrekken van het verblijfsrecht.”