Persberichten
donderdag, 11 mei 2023

Nog steeds geen akkoord over verdeling opbrengst 5G-licenties

Foto: iStock. Nog steeds geen akkoord over verdeling opbrengst 5G-licenties

Er is nog steeds geen akkoord tussen de federale overheid en Vlaanderen over de verdeling van de opbrengsten van de 5G-spectrumlicenties. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang). “Er staat ruim 2 miljard euro op nationale rekeningen geblokkeerd, maar intussen gebeurt er niets”, aldus Van dermeersch. “De Vlaamse regering laat liever geld liggen dan dat ze bij de federale regering op tafel klopt.” 

De veilingen voor de 5G-spectrumlicenties, voor onder meer mobiel internet, brachten nationaal 1,4 miljard euro op. Deze licenties hebben een duurtijd van 20 jaar en de opbrengst hiervan moet verdeeld worden tussen de federale staat en de deelstaten. Hier is echter nog steeds geen akkoord over, waardoor het geld geblokkeerd staat op een nationale rekening. Voor de begroting van 2023 ging minister Diependaele uit van een jaarlijkse opbrengst voor Vlaanderen van 19,5 miljoen euro. Maar door het uitblijven van een verdeelsleutel is dat geld er dus niet. Bovendien is er volgens Diependaele geen concrete timing wanneer deze er zou komen. De kwestie sleept al tien jaar lang aan. Ook het communautaire luik van het federaal regeerakkoord bevat een passage waarbij ze zich ertoe engageert om er een akkoord voor te vinden. Vooralsnog zonder resultaat.

“Het geblokkeerd laten van ruim 1,4 miljard euro aan middelen, voor de 5G-licenties alleen al, kan moeilijk als goed bestuur beschouwd worden”, zegt Van dermeersch. “Diependaele is het hiermee eens en hoopt dat alles met terugwerkende kracht gecorrigeerd zal worden. Maar om iets te corrigeren, moeten er wel initiatieven genomen worden, wat blijkbaar niet gebeurt.”

“Ruim 2 miljard geblokkeerd en geen timing om dit op te lossen”

Van dermeersch merkte op dat er voor de verdeling van de opbrengst van de oudere 2G en 3G-licenties ook nog geen akkoord is, waardoor ook die gelden met een geschatte minimale opbrengst van 700 miljoen euro eveneens federaal geblokkeerd blijven. “Ook deze opbrengst moet volgens Diependaele verdeeld worden op hetzelfde overleg als dat van de 5G-licenties”, aldus Van dermeersch. “Er staat ruim 2 miljard euro op nationale rekeningen geblokkeerd, maar intussen gebeurt er niets. Bovendien is er ook nog steeds geen concrete timing om hierover een akkoord te bereiken.”

Volgens het Vlaams Belang doet de Vlaamse regering onvoldoende om deze opbrengsten te bemachtigen. “De Vlaamse regering laat liever geld liggen dan dat ze bij de federale regering op tafel klopt”, besluit Van dermeersch. “Deze Vlaamse regering laat liever middelen aan haar neus voorbij gaan dan ze op te eisen.”