Nieuws
donderdag, 15 jun 2023

Nood aan verstrenging jeugdsanctierecht, niet aan aankondigingspolitiek

Het Vlaams Belang heeft twijfels bij de realiseerbaarheid van de maatregelen uit het Vlaams Actieplan Jeugd­delinquentie. “Het is zeker nodig dat criminele jongeren strenger gesanctioneerd worden, maar het is opmerkelijk dat de regering er nu pas zeer laat in de legislatuur mee afkomt, waardoor ze nog maar een jaar heeft om haar plannen uit te voeren”, zegt Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert. “Het mag wat ons betreft niet bij aankondigingspolitiek blijven. Werkstraffen voor ouders zijn uiteraard aan te moedigen als zij blijkt dat hun kinderen ontsporen en zijzelf onvoldoende hun verantwoordelijkheid opnamen.”

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) hebben het eerste Vlaams Actieplan Jeugd­delinquentie voorgesteld. Er is immers een toename van het aantal jeugddelicten en jongeren zijn ook steeds vaker betrokken bij drugscriminaliteit en ­geweldfeiten. De jeugdparketten ontvangen per week meer dan zeshonderd nieuwe dossiers gepleegd door minderjarigen. Om dit tegen te gaan, verwacht het actieplan een grotere rol van de ouders, die een opvoedingsplicht hebben en dus medeverantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kinderen. Momenteel is er al bijvoorbeeld de ontzetting uit het ouderlijke gezag, hetgeen uitzonderlijk wordt toegepast. Evenals kan er overgegaan tot een (gedeeltelijke) intrekking van het Groeipakket. Het actieplan wil onderzoeken of de verantwoordelijkheid van ouders nog aangescherpt kan worden door het opleggen van werkstraffen aan ouders. 

“Ook het afnemen van kinderbijslag van ouders die mee verantwoordelijk zijn voor crimineel gedrag van hun kinderen mag geen taboe zijn”

“Het is noodzakelijk dat jongeren strenger en kordater aangepakt worden”, zegt Blancquaert. “Hier zijn we als partij dan ook al langer vragende partij voor. Zeker het vaker berechten van jeugddelinquenten als volwassenen is iets waar we al langer voor pleiten.” Het Vlaams Belang heeft echter wel bedenkingen bij de mogelijkheden van de regering om de aangekondigde plannen nog effectief uit te voeren. “Het is opmerkelijk dat heel het actieplan binnen een dik jaar uitgevoerd moet worden”, aldus Blancquaert. “Sommige acties zelfs nog dit jaar. Het mag wat ons betreft geenszins enkel aankondigingspolitiek zijn zonder dat deze punten gerealiseerd worden.”

Hoewel er kritiek klinkt op het straffen van ouders, is het Vlaams Belang hier wel voor gewonnen. “Werkstraffen voor ouders zijn uiteraard aan te moedigen indien zij onvoldoende verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van hun kinderen”, besluit Blancquaert. “Het is echter jammer dat de regering laat weten dat deze mogelijkheid eerst nog onderzocht moet worden. Men zou toch verwachten dat de regering een dergelijk voorstel eerst degelijk onderzoekt vooraleer ze het aankondigt.” Het Vlaams Belang vindt ook dat het afnemen van het kindergeld geen taboe mag zijn wanneer ouders mee verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het criminele gedrag van hun kinderen.