Nieuws
donderdag, 17 mrt 2022

Noodnummer nodig tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing

Parlementslid Els Sterckx heeft in het parlement minister van Dierenwelzijn Ben Weyts geconfronteerd met de forse toename van in beslag genomen dieren. Dit is volgens haar slechts het topje van de ijsberg. “Er moet een noodnummer komen om klachten van dierenmishandeling en verwaarlozing te melden.”

Er werden in 2021 in totaal 7.261 dieren in beslag genomen, wat een stijging is van 76%. Ben Weyts zegt dat dit het gevolg is van de extra inspecteurs en worden er ook veel meer controles uitgevoerd. “Volgens de minister zijn de controles op zes jaar tijd verdrievoudigd van ongeveer 2000 in 2015 naar bijna zesduizend in 2021”, zegt Els Sterckx. “Controles alleen zijn echter niet voldoende. Wanneer dieren weggehaald moeten worden, is het eigenlijk al te laat en heeft er al te veel dierenleed plaatsgevonden.”

“Er is een nood aan een preventief beleid”

Om mishandeling en verwaarlozing van dieren sneller te kunnen opsporen is er volgens Sterckx nood aan een beter meldsysteem. “Mensen weten nog altijd niet waar ze eigenlijk terecht kunnen om een melding te doen. Ze kunnen terecht bij de lokale politie, maar die zegt vaak over onvoldoende expertise te beschikken en dit niet als een prioriteit te beschouwen.”

De Vlaamse overheid beschikt echter over een website waar online een formulier kan worden ingevuld, maar Sterckx heeft haar bedenkingen over de effectiviteit hiervan. “We weten eigenlijk niet wat er met die meldingen gebeurt.” Daarom pleit zij naar buitenlands voorbeeld voor een noodnummer om sneller gevallen van mishandeling te kunnen signaleren. “In Nederland en het Verenigd Koninkrijk bestaat er al zo’n meldpunt. Waarom kan dat hier niet?”, besluit Sterckx. “In een beschaafd land als Vlaanderen zijn dierenmishandeling en -verwaarlozing absoluut onaanvaardbaar en met een noodnummer kunnen we dit veel sneller een halt toeroepen.”