Nieuws
dinsdag, 18 okt 2022

“Noodsituatie bij noodcentrales moet prioritair worden aangepakt”

Het Vlaams Belang eist structurele maatregelen om komaf te maken met de schrijnende situatie waarin onze noodcentrales zich momenteel bevinden. “De toestand is onaanvaardbaar. Terwijl de regering de mond vol heeft van het beschermen van de burger, zijn de zeer cruciale noodcentrales amper bereikbaar", zegt federaal Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Ik ga hierover voor de zoveelste keer minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) ondervragen.”

Sinds 2020 heeft Depoortere Verlinden meermaals geïnterpelleerd over de zorgwekkende toestand van de noodcentrales. “Ik had het dan onder meer over de oplopende onderbezetting, de veel te hoge werklast en de communautaire scheeftrekkingen”, aldus Depoortere. “Vorige week heb ik nog een schriftelijke vraag ingediend waarin ik peilde naar de werklast.”

“De problemen bij de noodcentrales zijn structureel en dienen voor eens en altijd verholpen te worden”

“De situatie blijkt helaas nog erger dan we hadden kunnen denken”, vervolgt Depoortere, die onder meer verwijst naar een artikel in de Gazet van Antwerpen van 17 oktober. “Een groot personeelstekort zorgt voor een enorme werklast, een hoog ziekteverzuim en een hoge uitstroom van bekwame medewerkers. Er is zelfs sprake van uitgeputte werknemers die met de ambulance moesten worden afgevoerd. En naast die personeelskwestie is er ook de aftandse infrastructuur waarin moet worden gewerkt. Computersystemen die voortdurend uitvallen, elektriciteit die niet gekeurd is en ruimtes waar meer muizen aanwezig zijn dan operatoren.”

“Dit alles heeft uiteraard zware consequenties voor onze bevolking, die in – soms levensbedreigende – noodsituaties niemand kan bereiken”, merkt Depoortere tot slot op. “Het personeelstekort moet hoogdringend worden weggewerkt, de werkdruk significant verlaagd en de werkomgeving structureel verbeterd. Indien dit niet snel opgelost raakt, dringt een regionalisering zich op. Het aangekondigde ‘groot plan’ van Verlinden zal er wellicht nooit komen, maar ik wil van haar vernemen welke middelen ze gaat vrijmaken om de wantoestand aan te pakken.”