Nieuws
donderdag, 13 apr 2023

Noodtoestand in Italië en… België

Foto: iStock. Noodtoestand in Italië en… België

In de Kamer van volksvertegenwoordigers kaartte Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas vandaag de escalerende immigratiecrisis in Italië aan. De cijfers spreken voor zich: dit jaar zijn er al meer dan 31.000 illegale immigranten aangekomen. Dat is vier keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De Italiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen en daarvoor alvast vijf miljoen euro uitgetrokken. Ook wij zullen de gevolgen voelen.

Nu al is zeker dat de impact van deze crisis niet tot Italië beperkt zal blijven. Het lijdt geen twijfel dat het niet lang zal duren voor we ook hier de gevolgen zullen voelen. Zoals de ervaring leert, is immers niet zozeer Italië het beoogde doel van deze migranten, maar het noordwesten van Europa. Ook deze keer zullen velen hun illegale reis verderzetten richting België, dat immers wereldwijd faam geniet als het land van melk en honing. Dat is niet verwonderlijk: dit land blijft zichzelf op die manier in de etalage plaatsen.

“Italië mag deze week dan al de noodtoestand hebben uitgeroepen, België bevindt zich al minstens twee jaar in een feitelijke noodtoestand”, aldus Pas. Ter illustratie plaatste ze voor de gelegenheid enkele essentiële cijfers op een rij.

“Italië mag deze week dan al de noodtoestand hebben uitgeroepen, België bevindt zich al minstens twee jaar in een feitelijke noodtoestand”

Italië registreerde vorig jaar 143 asielaanvragen per 100.000 inwoners. België meer dan dubbel zoveel. Ook wat zowat alle andere relevante cijfers betreft, sneuvelt record na record. Dit land kent niet alleen een historisch aantal asielaanvragen, maar ook een historisch hoog aantal opvangplaatsen, een historisch hoog aantal personeelsleden bij de asiel- en migratiediensten én een historisch hoog asielbudget. Bovenop de reeds voorziene 703 miljoen euro kwam onlangs nog eens een ferme schep van 158 miljoen euro. Met als uiteindelijk resultaat een historisch hoge achterstand in de asielprocedures en al even historisch slechte terugkeercijfers.

“Dat is de feitelijke noodtoestand waarin dit land zich bevindt. Dat is het resultaat van het non-beleid van deze regering”, vatte Pas het samen. Beterschap lijkt volgens de Vlaams Belang-fractieleider helaas niet in zicht. “Terwijl deze regering weigert de bestaande marges tot verstrakking van het asiel- en migratiebeleid op nationaal vlak maximaal in te vullen, blijft ze op Europees niveau vasthouden aan de fata morgana van het EU-migratiepact. Een pact dat geen oplossing kan bieden aangezien het blijft uitgaan van open Europese asielloketten voor intercontinentale immigratie. De enige oplossing is een verbeterde Europese variant van het Australische model, want dat heeft zijn werkzaamheid al wél bewezen.”