Nieuws
donderdag, 13 jan 2022

“Nu al voorbereiding nodig tegen omikron-lerarenuitval”

Onderwijsverstrekkers vrezen voor een explosie van het lerarentekort door de omikron-lerarenuitval. Veel leerlingen zullen noodgedwongen uren in de studie moeten en scholen zullen zelfs gesloten worden. Daarom vragen de onderwijsverstrekkers minister van Onderwijs Ben Weyts (N‑VA) dringend om oplossingen. “Op dit moment kun je op korte termijn niet zomaar leraren tevoorschijn toveren om enkele weekjes in te vallen”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). “Daarom moeten we nu al voorbereidingen treffen.”

Vlaanderen kampt sowieso al met een nijpend lerarentekort, maar door het stijgend aantal leraren dat besmet wordt met het coronavirus of in quarantaine moet, wordt dit tekort nog acuter. Eerder deze week trok GO!-topman Koen Pelleriaux aan de alarmbel en stelde dat in het algemeen zo’n 10.000 voltijdse lesopdrachten niet ingevuld raken, waarvan 2.000 in het GO!. “De meer besmettelijke omikronvariant zal zorgen voor een enorm groot aantal turbovacatures: korte betrekkingen van 1 tot 3 weken die wel meteen ingevuld moeten worden”, legt Jan Laeremans uit.

“Er zijn op dit moment evenwel te weinig geschikte lerarenprofielen”, zegt Laeremans. Reserves aanboren buiten de groep van thans werkloze leraren lukt op dit moment van het jaar ook vrij moeilijk. “Je zou kunnen werven voor noodhulp bij de lerarenopleidingen om leraren-in-opleiding massaal in te zetten in de klas, maar daar zitten ze in januari volop in de examens”, vertelt Laeremans verder. “Ook rekruteren van gepensioneerde leraren heeft limieten. We riepen minister Weyts al op om druk op het federale niveau uit te oefenen om gepensioneerde leraren onbeperkt te kunnen laten bijverdienen in het onderwijs, maar dit alleen is niet voldoende.”

"We moeten alle beschikbare middelen inzetten tegen lerarenuitval"

Daarom moeten we nu al voorbereidingen treffen om later op het jaar meer tijd en marge te hebben, vindt het Vlaams Belang. De partij pleit er dan ook voor om opnieuw juni-vervangingen toe te staan in het secundair onderwijs om de leerachterstand zeker niet verder op te laten lopen, in de verwachting dat tegen juni het beter gaat met de virussituatie. Dat werd ook de twee vorige schooljaren al gedaan. Uit schriftelijke vragen die Jan Laeremans stelde aan minister Weyts bleek dat er in juni 2020 zo 131 leraren meer dan normaal konden ingeschakeld worden, in juni 2021 waren dat er 276.

Laeremans oppert verder het idee dat scholen terug de mogelijkheid zouden krijgen om de klassenraden in de eerste week van juli te houden. “In scholen met weinig uitval is dat niet nodig, maar voor heel wat scholen zou die decretale noodmogelijkheid en bewegingsvrijheid welgekomen zijn”, zegt Laeremans. “Juni kan men dan gebruiken om enkel les te geven en examens te doen.”

Verder roept Laeremans minister Weyts op om de leerachterstand die door de omikron-lerarenuitval nu verder zal oplopen, op te lossen door de Bijsprong-operatie te intensifiëren richting de maanden maart, april en mei wanneer de viruscurve weer gunstiger zal evolueren. “Daar zijn echter meer middelen voor nodig. Tot slot moeten de recente onderwijs-cao toegestane vakbondsvrijstellingen worden teruggedraaid. We moeten alle beschikbare handen maximaal in de klas inzetten.”