Nieuws
donderdag, 27 jan 2022

“Nu geen coronabarometer nodig maar gezond verstand”

Na 15 maanden discussie keurde het Overlegcomité de coronabarometer goed. Dit instrument bepaalt via parameters zoals het aantal ziekenhuisopnames welke maatregelen er volgen. Het comité besliste om meteen in code rood – de strengste code – te starten. Maar ook dat comité en dus ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) stellen vooraf al dat ze geen rekening moeten houden met de barometer, want dat het aan de politiek is om situaties “aan te voelen”. Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans stelt zich vragen bij de werk- en meetbaarheid ervan. “Zou het immers niet logisch zijn dat nu de pandemie afzwakt, ook de regels afzwakken?”, vroeg Brusselmans gisteren in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. “Deze barometer is bovendien vijgen na Pasen nu we te maken hebben met een milde virusvariant.”

De coronabarometer was in het najaar van 2020 al een eerste taak voor coronacommissaris Pedro Facon (Open Vld), maar werd door politiek gehakketak steeds uitgesteld. Nu, 15 maanden later werd het instrument dan goedgekeurd. De meter heeft drie kleuren - geel, oranje en rood - en zou zogezegd alle betrokken actoren meer voorspelbaarheid geven wanneer er coronamaatregelen komen. De barometer wordt vanaf 28 januari ingevoerd. “Dit is bijna 2 jaar na de uitbraak en net wanneer we te maken hebben met een milde variant”, zei Brusselmans. “Je wordt allicht uitgelachen in het buitenland als je dit probeert uit te leggen.”

“Zowel coronabarometer als CST moeten op de schop”

“Maar bovenal wordt die barometer die net wat objectiviteit, voorspelbaarheid en perspectief had moeten scheppen volstrekt willekeurig ingezet. Er wordt immers bij voorbaat al gesteld de barometer niet te moeten volgen. Wat voor nut heeft dat instrument dan?”, vervolgt Brusselmans. Ook houdt de meter geen rekening met de steeds milder wordende varianten. “In vele Europese landen versoepelt men net omwille van de milde omikronvariant en hier in België doet men het omgekeerde. Begrijpe wie begrijpe kan.” Jambon liet onder druk van Brusselmans weten dat de barometer zal aflopen op 31 juni.

“Maar die dag bestaat niet eens. Weet u en de hele regering wel nog waar jullie mee bezig zijn”?, ging Brusselmans verder. “Het wordt tenenkrullend dat u als minister-president, zich steeds neerlegt bij wat er federaal op tafel komt. Wat gaan we bovendien doen met het inefficiënte en ondemocratische Covid Safe Ticket (CST) dat ging afgeschaft worden? Want in de barometer is dat niet-werkende en discriminatoire CST nog steeds opgenomen. Dit CST moet eveneens voor goed de schop op, en niet voorlopig door bijvoorbeeld in een oranje fase te gaan”, besluit Brusselmans. “Kap nu met al deze arbitraire beperkingen op onze vrijheid!”