Nieuws
maandag, 27 mei 2024

Nu nog dwangsommen eisen voor vliegroutes is laattijdig en ongeloofwaardig

Foto: iStock. Nu nog dwangsommen eisen voor vliegroutes is laattijdig en ongeloofwaardig

Voor het Vlaams Belang komt Vlaams minister voor de Rand Ben Weyts (N-VA) rijkelijk laat met zijn eis voor dwangsommen van 100.000 euro per dag, zolang vliegroutes de Vlaamse Rand viseren. “Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft verzuimd een duurzame oplossing uit te werken voor de spreiding van vluchten van en naar de luchthaven van Zaventem, en hij heeft het dossier alleen maar doen verzuren”, zegt Kamerlid Joris De Vriendt. “Maar de Vlaamse regering had al veel eerder moeten optreden. Twee weken voor de verkiezingen komt deze stap wel heel ongeloofwaardig over.”

Vorige zomer kwam Gilkinet met een plan om nachtvluchten te willen verbieden. Dat stuitte op veel protest, omdat het belangrijke sectoren die via de Zaventemse luchthaven werken, zou lam leggen. Een rechtbank had de regering opgelegd om met het oog op een oplossing een overleg met alle betrokkenen op te starten. “Maar het voorstel Gilkinet was onhaalbaar, en kon door niemand ernstig genomen worden”, aldus De Vriendt. “Het was louter bedoeld voor zijn Brusselse groene achterban. En op die manier heeft hij het dossier volledig in de gracht gereden. En dan probeerde hij ook nog eens op allerlei manieren de situatie voor de Vlaamse gemeenten uit de Noordrand moeilijker te maken. Zo kwamen er bijvoorbeeld nieuwe navigatieprocedures die de lasten nog verzwaren. Door dit alles zit het dossier over de billijke spreiding van de vluchten rond Zaventem nu muurvast.”

“Dit is een bewuste verrottingsstrategie om Vlaanderen te verzwakken”

De Vriendt schetst het probleem in een ruimer kader: “De Franstalige partijen en hun Vlaamse Vivaldiknechten hebben steeds de mond vol over samenwerken en meer eenheid, maar ze voeren bewust een verrottingsstrategie om Vlaanderen te verzwakken. En de luchthaven van Zaventem is één van hun doelwitten. Zij willen wel de voordelen van de nabijheid van een luchthaven voor hun hippe reisjes, maar zijn blind voor de economische noden van de luchthaven. Dat daarbij ook vele jobs voor laaggeschoolde Brusselaars op het spel staan kan hen blijkbaar niet deren. De lasten willen ze zo veel mogelijk afschuiven naar vliegroutes boven Vlaams grondgebied, ook al vergt dit meer brandstof en veroorzaakt het nog veel meer onnodig lawaai. Voor hen gaat het in de eerste plaats om de rust in de dure gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gebied.”

De Vlaamse regering keek volgens het Kamerlid de kat uit de boom en voerde een veel te slap beleid. “Een Vlaamse luchthavenstrategie met alle bevoegdheden voor de nationale luchthaven is nodig. Maar ook het ontbreken van een volwassen Brusselstrategie is nefast”, aldus nog De Vriendt. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag niet langer de hefbomen in handen hebben om het evenwichtig functioneren van de nationale luchthaven te dwarsbomen zonder daarvoor de financiële gevolgen te moeten dragen.”

“Heel deze saga toont aan dat het zogenaamde samenwerkingsfederalisme van Vivaldi enkel tot meer blokkeringen leidt”, besluit De Vriendt. “De Vlaamse belastingbetaler is de dupe, want die zal de dwangsommen mogen ophoesten. Het is tijd om de janboel op te kuisen. Tijd voor een ander beleid, tijd voor het Vlaams Belang.”