Nieuws
vrijdag, 13 nov 2020

“Nul euro voor de multiculturele speeltuin van Minderhedenforum”

Het Vlaams Belang heeft kritiek op de aanhoudende financiering door de Vlaamse regering van het Minderhedenforum en “de volgzaamheid van de Vlaamse regering in reactie op de linkse kritiek. Chris Janssens, fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (Vlaams Belang) reageert: “Onze aandacht zou beter gaan naar het brede democratische signaal van de kiezer die de betoelaging aan multiculturele clubjes wil stoppen en liever besteed zou zien aan de zorgsector of aan de bestrijding van armoede.”

Het Minderhedenforum vervult zogenaamd de rol van participatiepartner in de realisatie van het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid. Het Vlaamse regeerakkoord zocht een nieuw gedaante en Join.Vlaanderen - dat nog in de draagmand ligt - verscheen op het toneel. Maar na links tegenwerk moest een samenwerking tussen beide organisaties troost bieden. Nu is men het oneens en is de procedure tijdelijk stopgezet. De Vlaamse regering en Vlaams Minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) moeten opnieuw inboeten.

Janssens: “Organisaties die vals beeld creëren dat alle problemen met allochtonen schuld zijn van 'racistische' Vlaming verdienen ons belastinggeld niet”

Anderhalf jaar na de verkiezingen ontvangen de vele vzw’s rond de multiculturele lobby” nog steeds geen eurocent minder. Dit in tegenstelling tot verkiezingsbeloftes en aankondigingen van Jambon I. “Wij zien een samenleving die zich afvraagt waarom wij in godsnaam een instantie subsidiëren die permanent het beeld creëert dat alle problemen van allochtonen in onze samenleving de verantwoordelijkheid zijn van de ‘racistische’ Vlaming”, bekritiseert Janssens.

Het Vlaams Belang vindt het nefast voor positieve integratie dat via het Minderhedenforum subsidies worden uitgedeeld aan allochtonen die zich net op etnische basis organiseren. “Subsidies voor segregatie in feite dus", stelt Janssens nog. Het Minderhedenforum vertegenwoordigt daarenboven ook niet die allochtonen die zich wel willen integreren. Tot slot organiseren ze ook hetzes tegen Zwarte Piet, politiecontroles, het hoofdoekenverbod of zelfs de taalvoorwaarden in sociale huisvestiging.

Het Vlaams Belang bepleit dan ook de integrale stopzetting van de subsidiëring aan het segregerende Minderhedenforum én de schrapping van het nieuwe, zoveelste subsidievehikel dat in de stijgers staat: Join.Vlaanderen.